Jaargang 0
Nummer 1 - december 2002
door: Fred de Vries - Auteur

Vandalisme en geweld eenvoudig terug te dringen...

'Normen en waarden' is het actuele, politieke (en dus ook politiek correcte) antwoord op zinloos geweld en vandalisme.
Niet simpel, zo'n cultuuromslag. Misschien ligt de oplossing veel dichter bij huis dan gedachtÖ met volwaardige voedsel en voedingssupplementen!

Geef een groep gevangenen dagelijks voedingssupplementen en een andere groep neppillen, en volg daarna nauwkeurig hun gedrag. Het lijkt een voor de hand liggend onderzoek, vooral met het oog op wetenschappelijke literatuur waarin een verband wordt gelegd tussen voeding en gedrag.
Toch is dit soort onderzoek in Nederland nog nooit uitgevoerd. Maar misschien komt daar verandering in. Vorige maand wist het tijdschrift Ortho te melden dat de medisch adviseur van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen van het Ministerie van Justitie een vergelijkbaar onderzoek in Groot-BrittanniŽ 'grondig' gaat bestuderen.

Spectaculaire daling wangedrag
De resultaten van dit onderzoek werden afgelopen zomer gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry. Aan het dubbelblinde onderzoek namen 231 gevangenen deel uit een jeugdgevangenis in Buckinghamshire. Het grootste deel (172 gedetineerden) slikte dagelijks een multivitaminepil met mineralen en vier capsules met vetzuren. De overige gevangenen kregen een neppil (placebo).
De proef duurde in beide groepen 142 dagen. In de eerste groep nam het gewelddadig gedrag sterk af. Niet met enkele procenten, maar met een kwart.
Opmerkelijk: vooral het aantal ernstige overtredingen daalde spectaculair, inclusief de geweldsdelicten. Deze afname bedroeg bijna veertig procent. De placebogroep liet nauwelijks een afname zien. De uitkomsten hebben zoveel indruk gemaakt, dat inmiddels een nieuw en groter onderzoek is gestart in drie andere Britse jeugdgevangenissen.

Wetenschappelijk onverantwoord?
In de jaren tachtig deed Amerikaanse criminoloog Stephen Schoenthaler onderzoek onder jeugdige gedetineerden. Hij toonde aan dat verbetering van voeding kan leiden tot een drastische afname van allerlei vormen van crimineel gedrag. Vooral junkfood, zoals cola, snacks en frites, belandde in de beklaagdenbank.

Handboek PDD-NOS Column: december 2002

Maar er was ook kritiek. Zo deed het Voorlichtingsbureau voor de voeding, tegenwoordig bekend als het Voedingscentrum, het onderzoek van Schoenthaler af als 'wetenschappelijk onverantwoord'.

Minder straf door een multivitaminepil
In 2000 publiceerde Schoenthaler opnieuw een onderzoek, deze keer uitgevoerd onder schoolkinderen met gedragsproblemen. De resultaten sloten aan bij die van eerdere onderzoeken. Door het dagelijks slikken van een multivitaminepil waren aanzienlijk minder straffen nodig. Aan het onderzoek werkten kinderen mee tussen 6 en 12 jaar oud. Vier maanden lang kregen veertig kinderen een multivitaminepil en nog eens veertig kinderen een neppil. Tijdens het onderzoek werd bijgehouden hoe vaak gewelddadig gedrag plaatsvond, zoals vandalisme, werkweigering, onbeleefdheid en vechten. De kinderen die dagelijks een multivitaminepil hadden geslikt, bleken 47 procent minder vaakstraf te hebben gekregen dan de kinderen uit de placebogroep.
Schuitemaker, hoofdredacteur van Ortho, vindt dat de maatschappelijke problematiek groot genoeg is om vandalisme en geweld ook eens vanuit deze invalshoek te bekijken. "Oppervlakkig gezien wordt agressief gedrag vaak geweten aan drank- en drugsmisbruik. Maar het begint al in de baarmoeder. Roken tijdens de zwangerschap heeft een negatief effect op het gedrag van het kind. Daarna hebben fastfood, cola, witbrood, vette snacks, snoep en andere tussendoortjes invloed op het gedrag. Voeding en voedingstekorten spelen een belangrijke rol bij agressie en geweld."

Fred:
Waarom hebben we dit artikel opgenomen op onze site?
Wij menen dat gezonde voeding altijd op de eerste plaats hoort te staan als het gaat over ontwikkelingsstoornissen, zoals PDD-NOS en ADHD. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het lijkt zo eenvoudig.
We gaan er vanuit dat je de link begrijpt tussen PDD-NOS, onaangepast gedrag, het najagen van korte termijn oplossingen, en de voeding. Het stond allemaal al in ons Handboek PDD-NOS, maar we vonden het interessant om het vanuit een andere invalshoek ook eens te (laten) lezen.

(deels overgenomen uit GezondheidsNieuws van dec 2002)