Jaargang 2
Nummer 4 - april 2004
door: Fred de Vries - Auteur

ADHD en (latere) verslavingen

In Amerika is recent een onderzoek gedaan om te kijken of kinderen met ADHD tijdens hun puberteit meer de neiging hebben om zich te buiten te gaan aan het gebruik van alcohol, sigaretten en softdrugs (het zogenaamde 'substance abuse'). De onderzoekers kwamen tot de niet zo heel erg verbazingwekkende conclusie dat dit inderdaad zo bleek te zijn. Want het is iets wat wij uiteraard allemaal allang wisten.

Men vergeleek het softdrugsgebruik van een groep 142 kinderen met ADHD (13 tot 18 jaar oud) met die van een groep van 100 kinderen zonder ADHD in dezelfde leeftijdscategorie.

Omdat de kinderen met ADHD al vanaf hun vroegste jeugd waren gediagnosticeerd en gevolgd konden de onderzoekers bekijken of de ernst van de (afzonderlijke) symptomen van ADHD een goede voorspellende graadmeter zou zijn.

De aanwezigheid van ADHD in de vroegste jeugd bleek inderdaad het risico te verhogen voor een verhoogd gebruik en misbruik van alcohol, sigaretten en softdrugs in de tienerjaren. De ernst van ADHD bleek ook een leidende factor te zijn voor het vroeg starten van het misbruik van die genotsmiddelen.
Het bleek verder dat het probleem van het aandachtstekort (de Attention Deficit ofwel de AD van ADHD) het latere misbruik van die genotsmiddelen beter kon voorspellen dan de problemen van de hyperactiviteit en impulsiviteit.

Daardoor was het voor ons ook.geen verrassing toen uit het onderzoek bleek dat bij kinderen, die gedurende hun puberteit nog steeds last hadden van hun ADHD (ongeveer 72% van hen), meer alcoholproblemen voorkwamen en dat ze meer sigaretten rookten dan de pubers zonder ADHD. Kinderen, die de ernstigste gedragsproblemen vertoonden tijdens hun puberteit (ongeveer 26% van hen), vertoonden de hoogste niveaus van drinken, roken en softdrugsgebruik.


Handboek PDD-NOS Column: april 2004

De onderzoekers menen dat de problemen met het aandachtstekort tijdens de vroege jeugd een direct gevolg hebben op de schoolprestaties. De kinderen met ADHD kunnen hun aandacht immers nergens lang bijhouden, raken daardoor achterop en verliezen hun motivatie om toch hun best te blijven doen. Omdat ze ook nauwelijks hun aandacht goed kunnen blijven richten op het onderhouden van vriendschappen met 'normale vriendjes' hebben die kinderen de neiging om 'foute vriendjes' te krijgen.
En bij die stoere 'foute vriendjes' is misbruik van drank en drugs, alsmede roken, normaal. Althans, zo denken die onderzoekers.

Vreemd genoeg wordt bij de conclusie geheel voorbij gegaan aan het bekende gegeven dat zegt dat kinderen met ADHD zich voornamelijk laten leiden door de voordelen op de korte termijn en niet de nadelen op de lange termijn kunnen inzien. Dat verklaart immers veel beter de neiging tot misbruik dan het mogelijke meedoen met 'foute vriendjes'.
Alcohol, sigaretten en drugs zijn psycho-stimulantia, die een direct effect hebben op je gevoel. Als je die genotsmiddelen gebruikt voel je je immers goed in je vel zitten.

Het onderzoek onderstreept wel het grote belang van een vroege identificatie en behandeling van de aandachtstekortproblemen gedurende de vroege jeugd. Het kennen en herkennen van de vroege signalen van ADHD, het vroegtijdig ingrijpen en het verlenen van assistentie aan leraren en ouders gedurende de puberteit, kan helpen om de risico-factoren te onderkennen en geeft de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen voordat het gebruik van alcohol, sigaretten en softdrugs verandert in een levenslange verslaving.


Veel meer info over dit en andere onderwerpen over ADHD kun je lezen in mijn boek 'Tornado - Handboek ADHD'. Kijk alvast even hier.