Jaargang 2
Nummer 11 - november 2004
door: Annette de Boer - CoŲrdinator Communicatie Rijksvaccinatieprogramma, RIVM

BMR en autisme: een mythe de wereld uit

Op deze website komen geregeld vragen binnen over de relatie tussen BMR-vaccinatie en de kans op autisme. Kennelijk bestaat bij ouders nog veel onduidelijkheid hierover. Maar dat is niet nodig, want inmiddels kunnen we deze mythe de wereld uithelpen.

Oorsprong mythe
In 1998 werd in een gerenommeerd medisch tijdschrift, de Lancet, een artikel gepubliceerd. In dit artikel beschreven de auteurs een 'uniek ziekteproces' van darmstoornissen en autisme bij een kleine groep kinderen (acht van twaalf onderzochte kinderen) die BMR-inentingen hadden ontvangen. De auteurs opperden dat het vaccin een ontsteking in het maagdarmkanaal zou veroorzaken. Dit zou leiden tot een lek in de darmen. Door dit lek zouden voor het zenuwstelsel schadelijke stoffen in de bloedbaan komen. En dit zou leiden tot achterstand in de geestelijke ontwikkeling van het kind.

Er kwam veel media-aandacht voor het onderwerp. Met als gevolg dat vooral in Groot-BrittanniŽ veel ouders hun kind niet meer wilden laten inenten. Je wilt immers geen kind met autisme? Het feit dat het slechts om een theorie ging, raakte op de achtergrond.

Mythe ontkracht
Pas na publicatie van het artikel bleek sprake te zijn van belangenverstrengeling. De eerste auteur Wakefield had verzuimd te melden dat hij geld ontving van Legal Aid Board. Deze organisatie stelt ouders in de gelegenheid een juridisch proces te beginnen als ze denken dat hun kind als gevolg van vaccinatie autistisch is geworden. Enkele kinderen uit Wakefields onderzoek waren bij zo'n proces betrokken.

Wakefield AJ, Murch SH, et al. Lancet 1998;351:637-41. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children.
Murch SH, Anthony A, et al. Lancet 2004;363:750.
Klein KC, Diehl EB. Relationship between MMR Vaccine and Autism. Ann Pharmacother 2004;38:1297-1300.
Madsen KM, Hviid A, et al. N Engl J Med. 2002;347(19):1477-82. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism.

Handboek PDD-NOS Column: november 2004

Inmiddels hebben 10 van de 13 auteurs van het 'gewraakte' artikel hun eigen theorie over het verband tussen BMR-vaccinatie en autisme weersproken. Het artikel uit 1998 is dan ook recent ingetrokken.

Een recente, grote literatuurstudie vond geen verband tussen BMR-vaccinatie en autisme . Deze conclusie werd gebaseerd op meerdere onderzoeken in verschillende landen bij zeer grote groepen kinderen. Zo vond men bijvoorbeeld in een Deens onderzoek bij meer dan 537.000 kinderen geen relatie tussen vaccineren en autisme . Gevaccineerde kinderen hebben niet vaker autisme dan niet gevaccineerde kinderen. Ook is er geen relatie tussen het moment van inenten en het moment dat de diagnose autisme wordt gesteld.

Vaccinaties zijn veilig
De in Nederland gebruikte vaccins worden onderworpen aan intensieve veiligheidscontroles. U kunt er daarom absoluut vanuit gaan dat de vaccins veilig zijn. Eventuele bijwerkingen, die altijd van voorbijgaande aard zijn, wegen niet op tegen de nadelen van niet vaccineren. Bij niet vaccineren loopt uw kind kans op besmetting met bof, mazelen en rode hond. En deze ziekten kunnen wel degelijk blijvende schade aanrichten. Zo kan mazelen aanleiding geven tot ernstige complicaties als longontsteking en hersenvliesontsteking. Rodehond kan leiden tot onherstelbare schade bij ongeboren baby's. Meer informatie over deze ziekten en de veiligheid van vaccinaties vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Meer over dit onderwerp lezen? Kijk ook eens bij: http://medischcontact.artsennet.nl