Jaargang 4
Nummer 2 - februari 2006
Fred de Vries - auteur

Ontwikkelingsstoornissen en massage

'Kwaad blijven is als een hete kool vasthouden met de bedoeling om die naar een ander te gooien; jij bent degene die zich verbrandt.'

Boeddha (563 vC - 483 vC)

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals PDD-NOS en ADHD, hebben vaak wat extra problemen in het leven van alledag. Tekortkomingen in sociale en communicatieve vaardigheden, die bij deze stoornissen horen, zorgen soms voor ruzies en meningsverschillen. Als gevolg daarvan ontstaan bij je kind vaak gevoelens die stress veroorzaken. Deze stress, het woord zegt het eigenlijk al, veroorzaakt een sterk verhoogde spierspanning bij je kind. Een verhoogde spierspanning zorgt er op zijn beurt weer voor dat je kind zich weer minder goed in zijn vel gaat zitten. Je kind wordt belemmerd in zijn voelen en denken en je kind komt letterlijk en figuurlijk op slot te zitten. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken zou je eerst eens moeten nadenken waar je precies deze cirkel kunt aanpakken. Misschien zou je eens kunnen denken aan een massage voor je kind.

De belangrijkste les, die sommige masseurs pas na jaren leren, is dat een kind tijdens een massagebehandeling op precies dezelfde manier reageert als een volwassen mens. Als een kind lichamelijke spanningen voelt dan is daar, vaak ongemerkt, een langere periode van geestelijke en emotionele spanningen aan vooraf gegaan. Er is in bepaalde spiergroepen een spierspanning, een weerstand opgebouwd. Die weerstand is een interactie van het kind met zijn omgeving. Het is gewoon een kwestie van actie en reactie.

Zit een kind goed in zijn vel dan reageert dat kind vrolijk en ongedwongen op zijn omgeving. Een kind met een ontwikkelingsstoornis zal eerder tegen problemen aanlopen als het buiten gaat spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Je kind snapt niet precies hoe de regels van een spelletje moeten worden geÔnterpreteerd of dat er in de omgang tussen de speelkameraadjes ongeschreven en dus voor je kind ingewikkelde omgangsregels heersen. Mogelijk zal het op school ook al niet zo gemakkelijk voor je kind zijn. Het is allemaal heel verwarrend en het kan al snel leiden tot faalangst. Het is verstandig voor ouders om daar op bedacht te zijn omdat faalangst op hele jonge leeftijd al snel over het hoofd wordt gezien.

Iedereen, die zich ooit door een echte masseur heeft laten masseren, weet dat er tijdens een behandeling een aktie van 'loslaten' gaat ontstaan, die het gevoel van ontspanning en ruimte geeft .


Handboek PDD-NOS Column: februari 2006

Je ontspant helemaal als je je overgeeft aan je eigen innerlijke sturing en aan de handen van een goede masseur. Een massage zorgt voor rust in je lichaam, je gevoel en je geest.

Een massage zorgt voor een betere doorbloeding in de spieren, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Het draagt bij aan een goed herstel van de (over)belaste en (over)vermoeide spieren waardoor de algemene conditie wordt verbeterd.

Een goede masseur kan misschien ook gezien worden als een goede psycho-therapeut. Want een goede masseur pakt niet slechts het lichaam aan, maar ook het gevoel en de geest. De vicieuze cirkel van geestelijke, emotionele en lichamelijke spanning wordt doorbroken door het ontvangen van een verlichtende massage. Maar indien niet gewerkt wordt aan de aanpak van het onderliggende probleem zullen de klachten na verloop van tijd onverbiddelijk terugkomen.

Een goede masseur zal tijdens zijn gesprekken met de cliŽnt proberen uit te vinden of er ook in het dagelijks leven mogelijkheden kunnen worden gevonden om 'los te laten'. Want geen spanningen vasthouden betekent dat je in staat bent om de ervaringen van het leven van alledag neutraal te ontvangen. Je geest ervaart niet alles meer als een bedreiging en het zal minder van tegenslag uit balans raken. Het meest kwetsbare in jezelf wordt dan beschermd door een groter zelfvertrouwen.

De ervaring heeft wel geleerd dat kinderen met een ontwikkelingsstoornis zich niet direct rustig kunnen 'neerleggen' voor een ontspannende massage. Voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie is enige tijd nodig. Eenmaal aan de vaardige handen van een goede masseur overgegeven, kunnen er soms opmerkelijke resultaten bereikt worden. Maar onthoudt natuurlijk wel dat een ontwikkelingsstoornis nooit over gaat.

Want zoals de Chinese wijsgeer Lao-Tzu (604 vC - 531 vC) al zei:
'Anderen veroveren kost kracht, jezelf veroveren is ware sterkte'.