Jaargang 4
Nummer 1 - januari 2006
Ronald Jan Heijn - Levensonderzoeker

Een puzzel van duizend stukjes

In januari 2006 komt onze film 'Staya Erusa' uit. Deze column is echter niet bedoeld als commercial voor deze bijzondere film. 'Staya Erusa' is namelijk meer een boodschap, toevallig in de vorm van een film. Het gaat er ons om dat zoveel mogelijk mensen deelgenoot worden van het gedachtegoed. Waarom? Omdat we op álle gebieden in álle samenlevingen in de wereld vastlopen. Zowel Oost als West, als Arme en Rijke landen.

De hele wereld leeft vanuit een te klein paradigma, zoals het zo mooi heet. Het is daarom van het grootste belang dat we de beroemde 'paradigm-shift' gaan maken, overgaan naar een veel ruimere werkelijkheidsbeleving. Met 'Staya Erusa' wordt een toon gezet, men kan het zien als een voorbereiding. Deze film geeft een overzicht en laat het logische verband zien tussen een aantal fenomenen. De stappen hierná worden zeer essentieel en betreft het verder uitwerken van deze onderwerpen.

Deze eerste film gaat over bewustzijn en legt het ontstaan ervan uit. Maar ook het werkingsmechanisme en uiteindelijk het doel van het bewustzijn (het leven). Na deze uitleg worden de onderwerpen erna een logica. Onderwerpen als reďncarnatie, geboorte, proces van overlijden, hiernamaals, maar ook psychose, schizofrenie, dementie en de opwarming van de Aarde worden begrijpelijk als men het ontstaan, het werkingmechanisme en het doel van het bewustzijn weet.

Als men langzaam begint te wennen aan een ruimere werkelijkheid, wordt het belangrijk dat het publiek - als het ware - aan de hand genomen wordt bij de verdere verklaring en invulling van de werkingmechanismen van deze onderwerpen. Als men namelijk decennia- zelfs eeuwenlang vanuit een bepaalde bril heeft gekeken, dan is een overstap naar een veel ruimere werkelijkheid een angstig avontuur. Tegelijkertijd is het voor velen ook een thuiskomen en zal het rust geven. Maar men ziet en begrijpt óók dat er meteen een discrepantie, een groot gat is ontstaan tussen de nieuwe denkbeelden en het oude maatschappijfundament met haar bijbehorende manier van besturen.

Wil de nieuwe stroming echt wortels krijgen in de maatschappij, dan wordt het essentieel dat er nieuwe leiders gaan opstaan op alle gebieden. Hoe groter de herkenning bij het publiek van het nieuwe gedachtengoed, hoe groter de druk bij de top. De leiding is namelijk het resultaat van het collectieve denken, dus als het collectieve denken verandert, verandert de top. Dus dat is het goede nieuws: de 'macht' ligt inderdaad bij het volk.

Wat te denken van al de honderdduizenden psychose en schizofrenie-gevallen? Waarom zouden we weer tientallen miljoenen euro's uittrekken voor een nieuw hersenonderzoek, terwijl de oorzaak helemaal niet in de hersenen zetelt. De hersenen zijn slechts een instrument, het zijn de vertalers van ons bewustzijn. Als de juiste oorzaak hiervan duidelijk wordt, kan het 'dweilen met de kraan open' verleden tijd worden.

Ander voorbeeld; als de mens naast een fysiek lichaam, ook een energielichaam heeft, dan heeft dat enorme consequenties voor de medische wetenschap. Dus als de wetenschap bewust gaat onderzoeken hoe dat werkt, dan komt men het vanzelf tegen. Dit zal een aardverschuiving in die wereld geven. Want alles heeft zijn oorsprong in het bewustzijn, alvorens 'het in het lichaam komt'.

Waarom in de astronomie miljarden opzij leggen aan een toekomstige maanreis, als vele malen nuttigere dingen te onderzoeken zijn in de kosmos? Waarom een bijna afgestorven residu bezoeken, als we weten dat de kosmos een levend organisme is, een groot bewustzijn, waar wij deel van uitmaken? Als metafoor, waarom een galsteen onderzoeken, als we nog weinig tot niets weten van het hart en de hersenen van het lichaam, dat levende wezen?

Wat betekent het voor de religies en de rassen in de wereld als iedereen alles al geweest is in zijn vorige levens, en nu 'toevallig' weer leeft? De religies kunnen blijven bestaan, want elke oorspronkelijke religie komt uit hetzelfde voort. Welke vorm je dan wilt geven aan je religieuze beleving blijft persoonlijk. Maar het is dan een vorm, en geen inzet meer van 'wie heeft nou gelijk'..?


Handboek PDD-NOS Column: januari 2006

En hetzelfde geldt natuurlijk voor de nationale grenzen en de nationaliteiten. Het inspelen op patriottische gevoelens zal uitgestorven raken, als we beseffen dat we allemaal wéreldburgers zijn. We zijn niet alleen passagiers van hetzelfde ruimteschip Aarde, we zijn ook allemaal bestuurders. We zijn alles al geweest in die duizenden levens.

Welke enorme consequenties zal het niet hebben voor de economie? Als blijkt dat we allen met hetzelfde bezig zijn, en dat we het met elkaar moeten doen. Dat we de wereld delen met elkaar en dat alles van iedereen is. Terwijl de huidige economie gebaseerd is op competitie en eigen belang. Als de leiders namelijk werkelijk zouden vinden, dat grenzen eigenlijk niet bestaan en dat we het met elkaar moeten doen en dat het gaat om delen, dan zouden we wél in staat zijn om de armoede en de honger uit de wereld te helpen.

Nog een voorbeeld; als we gaan beseffen, werkelijk bewust gaan worden van het feit dat we al duizenden levens geleefd hebben en na onze dood weer doorleven, dan gaat de dagelijkse maatschappij 180 graden veranderen. We kunnen bijvoorbeeld eindelijk onze doodsangst loslaten, de 'moeder aller angsten' en dus de oorzaak van vele onnodige emoties en gevoelens. Niet alleen in ziekenhuizen of begraafplaatsen, maar in alle geledingen van de samenleving zal men anders met de dingen omgaan.

En het simpele besef van en inzicht in de wet van Karma zorgt ervoor dat we zélf verantwoordelijk voor alles zijn. Voor alles dat we doen, en dus ook wat we niét doen. Als we dat beseffen, gaan we natuurlijk heel anders om met het milieuprobleem. We zijn niet alleen passagiers, nee, een ieder van ons staat aan het roer en is medeverantwoordelijk. Niet alleen onze daden, maar ook onze gedachten zijn van invloed op al het leven - en dus ook natuur - op de Aarde.

Wat dacht u van al die miljoenen overleden mensen aan Gene Zijde die opeens door de wereldbevolking ontdekt gaan worden, eindelijk erkend gaan worden en op die manier hun steentje bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de mensheid. Wat een ongelofelijke blijdschap, wat een enorme hereniging, wat een onbeschrijfelijke energie zal dit vrijmaken. Ik denk dat niemand van ons daar eigenlijk een voorstelling van kan maken.

Dit hele nieuwe - en o zo oude en universele - gedachtegoed kun je zien als een puzzel van duizend stukjes. Als je de totale puzzel overziet, om te beginnen de grote lijn, wordt alles heel begrijpelijk. Een onderwerp als 'leven na de dood' wordt zo logisch, dat het helemaal niet meer belangrijk is. Het mysterie is er dan eindelijk vanaf, en wat overblijft is een logisch verhaal. Alleen al door te beseffen wat de oorsprong van het bewustzijn is, haar werkingsmechanisme en het doel, waar het bewustzijn heengaat, zal heel veel mysterieuze onderwerpen op zijn plek doen vallen.

In gesprekken of interviews houdt men vaak één puzzelstukje omhoog en vraagt dan '... en dit dan, hoe zit dat?'. Een antwoord hierop heeft eigenlijk niet zoveel zin, als je de grote lijn niet kent. Het resultaat is meestal dat één zo'n stukje een eigen leven gaat leiden, en daarmee het hele gedachtegoed belachelijk gaat maken.

Zo'n puzzel is zo omvangrijk, dat we het heel gedegen van onderaf moeten opbouwen, stukje voor stukje. Daarom wordt het van groot belang dat deze nieuwe denkbeelden mede worden onderbouwd door de wetenschap. Als de wetenschap hoort wat 'the big picture' is, kan al hun expertise worden ingezet om datgene aandacht te geven wat belangrijk is. Het team van Staya Erusa staat klaar om samen met open-minded-wetenschappers het nieuwe paradigma handen en vooral voeten te geven. Om samen met wetenschappers uit verschillende landen en verschillende disciplines (astronomie, neurologie, kwantumfysica, wiskundige, biologie, psychologie, etc.) aan tafel te gaan zitten, om de puzzel verder uit te werken. Onder het toeziend oog van de wereld, omdat er ook onderzoeksjournalisten bij zullen zitten, zodat iedereen op de hoogte gehouden wordt. Want het is iets van iedereen, en op deze manier kan iedereen erin meegroeien...

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.