Jaargang 5
Nummer 12 - december 2007
Peter van Hogerhuis - ondernemer

NATUURLIJKE BEHANDELING VAN KINDEREN MET ADHD

Resultaten van nieuw klinisch onderzoek laten zien dat omega-3 en omega-6 vetzuren aanmerkelijke verbeteringen geven bij ADHD.

Donderdag 8 november zijn de eerste officiële resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van omega-3 en omega-6 vetzuren bij kinderen met klinische ADHD gepresenteerd. Dit onderzoek is het eerste dat daadwerkelijk de positieve werking bevestigt van visolie - aangevuld met teunisbloemolie - op klinisch gediagnosticeerde ADHD. Zes maanden na het begin van het onderzoek trad bij bijna 50% van de 64 deelnemers een vermindering op van minimaal 25% op de uiterlijk waarneembare ADHD-kenmerken1.

Gezien het nog steeds toenemend gebruik van geneesmiddelen op dit vlak, zullen de uitkomsten van deze studie alom positief worden ontvangen. In Nederland gebruiken ruim 50.000 jongeren onder de 20 jaar psychoactieve, stimulerende medicijnen tegen de gevolgen van hun ADHD. De Gezondheidsraad heeft ondertussen besloten om in 2008 een verkennend onderzoek in te stellen naar het gebruik van visolie en het effect daarvan op de mentale gezondheid. De uitkomsten van de hier besproken Zweedse studie zijn een eerste onderbouwing voor een natuurlijk alternatief.

Wetenschappers van de Universiteit van Göteborg presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek tijdens de jaarlijkse conferentie van Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (CHADD) in Washington.

Deze dubbelblind placebogecontroleerde studie startte met 75 kinderen en adolescenten (48 kinderen van 8 tot 12 jaar en 27 kinderen van 13 tot 18 jaar). In de eerste periode van drie maanden kreeg de helft van de deelnemers het vetzurensupplement Eye Q en de andere helft een placebo. In de tweede periode van drie maanden kregen alle deelnemers het vetzurensupplement met omega-3 en omega-6.

De belangrijkste resultaten van de studie waren:
- In de eerste drie maanden trad er bij 26% van de omega-3 en omega-6 groep een vermindering van de ADHD-symptomen op van 25% of meer;
- 12% van de deelnemers, die positief reageerden in de eerste drie maanden, liet zelfs een vermindering van meer dan 50% in de ADHD-symptomen zien;
- Na zes maanden reageerde 47% op de behandeling, waardoor de ADHD-symptomen met 25% of meer afnamen;
- Nu liet 12% van de totale groep meer dan 50% verbetering in de symptomenscore zien.

Handboek PDD-NOS Column: december 2007

De deelnemers, die het best reageerden op de behandeling, waren te vinden onder de kinderen met het voornamelijk onoplettende type ADHD (dat zijn kinderen die geen hyperactief-impulsief gedrag vertonen en waar soms de term ADD op van toepassing zal zijn), lees- en schrijfproblemen, leerproblemen, dyspraxie (DCD) en autisme spectrum stoornissen.

Met deze nieuwe Zweedse studie werden de resultaten van de eerder uitgevoerde studies met een soortgelijke opzet - Durham2 en Adelaide3 - bevestigd in een groep kinderen en adolescenten met klinisch gediagnosticeerde ADHD. In die twee eerder uitgevoerde en hierboven genoemde studies werden al opmerkelijke verbeteringen gezien in ADHD-symptomen en daarmee samenhangende gedrag- en leerstoornissen. Daarnaast werd in Zweedse studie bekeken welke vormen van ADHD en geassocieerde stoornissen het best reageren op de behandeling met het vetzurensupplement.

Kortom: De onderzoekers stelden vast dat suppletie met vetzuren duidelijke verbeteringen liet zien bij kinderen en jong-volwassenen, die met name ontwikkelingsstoornissen hadden, zoals schrijf- en leesproblemen.

1 Johnson et al: Omega-3 for AD/HD: A Randomized Placebo-Controlled Trial in Children and Adolescents - lezing gehouden op jaarlijks congres van CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) - 2007. Wetenschappelijke publicatie is in voorbereiding.
2 Richardson et al: The Oxford-Durham study: a randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder in Pediatrics - 2005
3 Sinn et al: Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHD in Journal of Developmental and behavioural Pediatrics - 2007


Meer info: www.springfieldnutra.com