Jaargang 8
Nummer 3 - maart 2010
Peter van Hogerhuis - ondernemer

Fosfatidylserine-complex - De sleutel tot heldere gedachten

Fosfolipiden zijn onmisbaar voor de opbouw en goede werking van alle cellen in het menselijk lichaam en bovendien een belangrijk onderdeel van de myeline, dat de uitlopers van de zenuwcellen (axonen) in de hersenen beschermen. Chemisch gezien zijn fosfolipiden samengesteld uit glycerol, twee vetzuren en één of meerdere fosfaatgroepen. De fosfaatgroep is wateroplosbaar terwijl de vetzuurmoleculen vetoplosbaar zijn. Die vetzuren kennen we want het zijn de omega-3-vetzuren die van levensbelang zijn voor het goed functioneren van de hersenen.

Eigenlijk zijn de fosfolipiden de volgende stap in het proces van het verwerken van de omega-3-vetzuren tot iets dat écht nuttigs. En dat die fosfolipiden nuttig zijn is ondertussen wetenschappelijk wel bewezen.

Het eenvoudigste fosfolipide is fosfatidezuur. Deze bevat alleen de fosfaatgroep en kan als basis dienen voor de andere fosfolipiden zoals fosfatidylcholine (PC), fosfatidylethanolamine (PE), fosfatidylinositol (PI) en fosfatidylserine (PS). Fosfatidylserine verbetert het glucosemetabolisme in de hersenen. PS is betrokken bij de regulering van de afgifte van neurotransmitters, zoals acetylcholine, dopamine, serotonine en cortisol.

Een kleine pilotstudie uit 2006 onder 15 kinderen met ADHD in de leeftijd van 6 tot 12 jaar lijkt toch echt aan te tonen dat bij deze kinderen de ADHD-symptomen verminderen. Dit onderzoeksresultaat werd aangetoond door de scores van de diagnostische criteria van de bekende DSM-IV, de visuele perceptietest, de leerstoornissen/Learning Disorder checklist (luisteren, spreken, lezen, schrijven, rekenen, verstoring van de concentratie) en de Continuous Performance Test (CPT) vooraf en achteraf met elkaar te vergelijken. De kinderen, die aan dit onderzoek deelnamen, kregen twee maanden lang een capsule met 200 mg fosfatidylserine (PS).

Een recente Duitse studie toont duidelijk aan dat specifieke fosfolipiden, toegediend in de juiste dosering, in het lichaam voor lagere cortisolwaarden zorgt waardoor mensen minder onder stress leiden. Doordat er zoveel mis gaat in het leven van kinderen (en volwassenen) met ADHD levert dat vaak veel stress, faalangst en allerhande depressieverschijnselen op. Benton et al. toonden al in 2001 aan dat fosfatidylserine (PS) een kalmerende werking uitoefende op mensen die geconfronteerd werden met het uitvoeren van wiskundige taken onder sterke mentale druk. De meer gestresste proefpersonen, die PS gebruikten, hadden een beter humeur (stemming) na de test als degene die de placebo gebruikten.


Handboek PDD-NOS Column: maart 2010

Een recente Duitse studie van Hellhammer et al. heeft het stressverlagende effect van een complex van fosfolipiden verder onderzocht. De Duitse wetenschappers wilden nagaan of een gepatenteerd complex van fosfstidylserine, fosfatidezuur en andere fosfolipiden (het zogenoemde PAS-complex) in staat was tachtig gezonde mensen in de leeftijdscategorie tussen 20 en 45 jaar te beschermen tegen verhoogde cortisolwaarden tijdens de veeleisende TSST proef. TSST staat voor Trier Social Stress Test. Het bleek dat alleen de proefpersonen, die het PAS-complex innamen een duidelijke verlaging vertoonden van de afgifte van specifieke stresshormonen als reactie op de psychologische stress (ook wel de HPA-reactie genoemd).

De proefpersonen die dagelijks een capsule met 400 milligram PAS innamen, lijken zich volgens de resultaten van deze studie sneller, op een meer gezonde wijze te kunnen aanpassen aan een nieuwe stressor. De lagere HPA-reactie en cortisolwaarden zouden daar aan toe te schrijven zijn. Deze resultaten zijn veelbelovend. Ze kunnen in theorie toegepast worden bij het behandelen van stress gerelateerde ziektebeelden, zoals depressies. Geen van de deelnemers had last van enig neveneffect tijdens de volledige duur van deze studie.

De fosfolipiden komen in onze voeding voor in zaden zoals de sojaboon, maar ook in eieren voornamelijk als lecithine (fosfatidylcholine). De inname van fosfatidylserine is de laatste twintig jaar fors gedaald door onze veranderde voedingspatronen. Fosfatidylserine komt in kleine hoeveelheden voor in orgaanvlees en vette vis. Een andere dierlijke bron is de hersenschors van bijvoorbeeld runderen. Gelet op mogelijke verontreiniging met BSE (gekke koeienziekte) heeft een plantaardige vorm tegenwoordig de voorkeur. De veiligheid van fosfatidylserine uit soja (600 mg per dag) is door Jorissen et al. onderzocht en geheel veilig bevonden.

Kortom: Fosfatidylserine is goed voor het geheugen en concentratievermogen, kan helpen om beter te reageren bij spanning en inspanning, heeft een gunstige werking op oriëntatie en concentratie en kan de prikkeloverdracht tussen cellen bevorderen.

Meer info: Springfield Nutraceuticals BV

Vragen? Bel ons op 0186-626173