Jaargang 9
Nummer 3 - maart 2011
Drs. Lidy Pelsser - ADHD Research Centre

ADHD, ODD en voeding

Een individueel dieet heeft voor veel kinderen met ADHD een gunstig effect, zo blijkt uit een onderzoek onder leiding van hoogleraar Jan Buitelaar van het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour. Volgens Buitelaar is het zinvol om een dergelijk dieet standaard toe te passen bij kinderen met ADHD of ODD.

Een zogeheten RED-dieet heeft bij een groot deel van de kinderen met ADHD een gunstig effect. Hun gedrag verbetert sterk, zo blijkt uit een onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St Radboud. Aanbevolen wordt om dit dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD. Het onderzoek met de titel 'Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial' staat in het gezaghebbende weekblad The Lancet van 5 februari 2011.

Voor het onderzoek zijn honderd kinderen met ADHD verdeeld in een dieetgroep en een controlegroep. De kinderen in de controlegroep hebben advies gekregen over gezonde voeding. De dieetgroep volgt vijf weken lang het Restricted Elimination Diet (RED). Alle voedingsmiddelen waarop kinderen kunnen reageren, worden gedurende vijf weken weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding zijn gedrag be´nvloedt. Als dat zo is, mogen ze afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer eten. Dan blijkt op welk specifiek voedingsmiddel een kind reageert.

Allergische reacties
RED staat voor Restricted Elimination Diet. Dat is een op individuele leest geschoeid hypoallergeen dieet, een dieet dat nauwelijks allergische reacties oplevert. Alle voedingsmiddelen waarop het kind zou kunnen reageren, worden gedurende vijf weken weggelaten.
Handboek PDD-NOS Column: maart 2011

Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z'n gedrag be´nvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welk specifiek voedingsmiddel een individueel kind reageert.

Ook gunstig effect voor kinderen met ODD
Er waren al eerder aanwijzingen dat kinderen met ADHD goed reageren op een eliminatiedieet, maar de onderzoeksgroepen waren te klein. Een gezamenlijk onderzoek van meerdere Nederlandse onderzoeksinstituten heeft nu aangetoond dat het eliminatiedieet bij tweederde van de kinderen met ADHD een aanzienlijke gedragsverbetering oplevert.

Naast ADHD had de helft van de onderzochte kinderen ODD, een aandoening die gekenmerkt wordt door opstandig en brutaal gedrag. Ook op dit gedrag had het dieet een zeer gunstig effect.

Dieet standaard toepassen
Dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie bij het UMC St Radboud en wetenschappelijk begeleider van de studie: 'Dit onderzoek toont aan dat het zinvol is om het RED-dieet standaard toe te passen bij kinderen met ADHD of ODD zodat uitgezocht kan worden of de aandoening wordt uitgelokt door voeding. Het is wel belangrijk dat ouders hiervoor een deskundige in de arm nemen, want het dieet moet zorgvuldig worden uitgestippeld en opgevolgd.' Het toepassen van het RED-dieet kan leiden tot een drastische vermindering van het medicijngebruik bij ADHD en tot verbetering van de prognose bij ODD.

Het volledige wetenschappelijke artikel is hier te lezen.

Meer info: hier