Jaargang 9
Nummer 10 - oktober 2011
Fred de Vries - auteur

Autisme, PDD-NOS en NADH

Zoals bekend zijn autisme en zijn 'mildere' variant PDD-NOS ontwikkelingsstoornissen. Gedurende de opbouw van de hersenen tijdens de zwangerschap zijn er minieme foutjes ingeslopen. De symptomen van deze ontwikkelingsstoornissen kunnen variŽren van zeer ernstig tot zeer mild. Die symptomen hebben een verschijningsvorm die men rangschikt onder een drietal gebieden: een behoorlijk abnormale of zwakke ontwikkeling van sociale interactie (omgang met andere mensen) en communicatie (taal in al zijn facetten), alsmede een beperkt repertoire van activiteiten en interesses (sameness).

Er bestaan in de medische wetenschap een aantal visies over het verband tussen oorzaak en gevolg van deze ontwikkelingsstoornissen. De eerste meent dat de constructiefoutjes een blijvende gedragsverandering tot gevolg zal hebben die slechts met een rechtlijnige opvoeding kan worden bestreden. Een tweede theorie meent dat er een mogelijk probleem is met de verwerking van een aantal neurotransmitters in de hersenen en dat medicatie de verlichting van de uiterlijke symptomen kan betekenen.

Toch verschijnen er steeds meer aanwijzingen dat kinderen met ontwikkelingsstoornissen vaak meerdere specifieke verstoringen in hun stofwisseling, zogenaamde metabole verstoringen, hebben. Onderzoek richt zich nu op de mogelijkheid of gerichte toevoeging aan het dieet (suppletie) mogelijk positieve effecten kan hebben op de problemen, die kinderen hebben als gevolg van autisme of PDD-NOS.
Handboek PDD-NOS Column: oktober 2011

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat al na twee weken een suppletie met NADH een positief effect had op de verstoorde stofwisseling. NADH (nicotinamide adenine dinucleotide) is de actieve vorm van vitamine B3 en is onder meer betrokken bij de vorming van cellulaire energie (adenosine trifosfaat, ATP). Aan dit kleinschalige onderzoek namen 16 kinderen met autisme deel. Daarvan kregen acht kinderen NADH toegediend, terwijl de anderen ribose kregen toegediend. Ribose is een een enkelvoudige suiker en eveneens een essentieel onderdeel van ATP. In beide groepen traden duidelijke verbeteringen op in de gemeten biochemische waarden.

De onderzoekers concluderen op basis van de onderzoeksresultaten dat zowel NADH als ribose voordelen kunnen hebben bij de behandeling van kinderen met deze afwijkingen, maar dat wetenschappelijke onderzoeken op veel grotere schaal noodzakelijk zijn.

Wat dit alles kan betekenen is dat in de toekomst speciaal op autisme en PDD-NOS gerichte voedingssupplementen de symptomen en signalen van die ontwikkelingsstoornissen misschien aanzienlijk kunnen verminderen.

Specifieke producten met NADH worden geleverd door Springfield Nutraceuticals BV.