Jaargang 10
Nummer 4 - april 2012
Fred de Vries - auteur

Autisme, PDD-NOS en vitamine D

Wetenschappelijk onderzoek lijkt een verband te suggereren tussen een tekort aan vitamine D en (het ontstaan van) ontwikkelingsstoornissen als autisme en PDD-NOS. In mijn boek 'Storm in je Hoofd - Handboek PDD-NOS' wordt al de suggestie gedaan om de signalen en symptomen van PDD-NOS te bestrijden met vitamine B6 en magnesium, maar de ervaringen van migranten naar noordelijker gelegen landen lijken te duiden op een mogelijk verband tussen vitamine D, autisme en PDD-NOS.

† Het is zeker nog geen wetenschappelijk bewezen feit, maar de suggestie dat er een verband bestaat tussen vitamine D en ontwikkelingsstoornissen wordt gevoed door voorlopige resultaten van studies in Zweden en Amerika. Zweedse onderzoekers publiceerden in 2008 de resultaten van hun onderzoek en daaruit bleek dat autisme en daarmee gerelateerde stoornissen drie tot vier keer hoger was bij Somalische immigranten dan immigranten, die afkomstig waren uit minder zonovergoten landen. In het onderzoek werden de medische gegevens vergeleken van 2437 kinderen, die tussen 1993 en 1998 in Stockholm geboren waren. De aanzet voor het houden van dat onderzoek werd gegeven door de zorgen van ouders en leerkrachten, die het gevoel hadden dat er onder Somalische kinderen veel vaker autisme zou voorkomen. Een vervolgonderzoek (2010), waarbij gekeken werd naar kinderen die geboren waren tussen 1999 en 2003, leverde vergelijkbare resultanten op.

In Zweden wonen zo'n 15.000 SomaliŽrs en binnen die gemeenschap was men behoorlijk ongerust geworden. In SomaliŽ is autisme volslagen onbekend en men heeft er zelfs geen naam voor. De in Zweden wonende SomaliŽrs noemen het daarom zelfs de 'Zweedse Ziekte'.

In de Amerikaanse staat Minnesota leven ongeveer 60.000 Somalische immigranten en de situatie bleek daar veel op de Zweedse te lijken. Binnen enkele jaren, nadat Somalische families, zich in de Verenigde Staten vestigden, kregen behoorlijke aantallen te maken met kinderen met problemen als autisme en PDD-NOS. De aantallen stegen explosief van nul in 1999 tot 43 in 2007. In dezelfde periode steeg het aantal Somalische kinderen van 1,773 tot 2,029.

Onderzoekers dachten dat het verschil in zonlicht tussen SomaliŽ, Zweden en Amerika mogelijk de reden kon zijn voor deze opmerkelijke situatie. Minder zonlicht betekent dat het lichaam minder vitamine D zal aanmaken. Op meer noordelijke gelegen is veel minder zonlicht dan de SomaliŽrs in hun thuisland gewend zijn.
Handboek PDD-NOS Column: april 2012

Mensen met een lichtere huid hebben zich in de loop van de eeuwen aangepast en zijn in staat om met minder zonlicht toch voldoende vitamine D aan te maken, maar mensen met een veel donkere huid doen er veel langer over om die vitamine D aan te maken.

Maar er zijn wel wat meer aanwijzingen dat er tussen vitamine D en ontwikkelingsstoornissen een mogelijk verband bestaat. Een Amerikaans onderzoek uit 2009 toonde aan dat kinderen, die in meer regenachtige (en dus minder zon ontvangende) gebieden van Amerika woonden, twee keer meer kans liepen om de diagnose autisme te krijgen dan kinderen die het geluk hadden om in meer zonnige oorden te wonen.

Hoewel deze onderzoeksresultaten zeer bemoedigend zijn willen onderzoekers niet direct ouders aanbevelen om tijdens de zwangerschap vitamine D te gaan slikken of hun kinderen tijdens de groei de ouderwetse levertraanolie toe te dienen.

Die wetenschappers claimen dat in SomaliŽ nauwelijks goed opgeleide artsen rondlopen en dat medische gegevens in dat soort landen sowieso niet worden bijgehouden. In hun nieuwe thuislanden aangekomen worden hun kinderen opgenomen in een perfect geolied systeem waar ieder medisch of psychisch probleem direct wordt uitvergroot. Dat in noordelijke gelegen streken van de USA meer autisme voorkomt dan in de zuidelijke staten kan men wijten aan het algemene gevoel van treurigheid dat mensen overkomt als men dagenlang in triest weer moet zitten. Kinderen spelen dan niet buiten, doen onvoldoende sociale vaardigheden op en later gelooft men dat er een wellicht ontwikkelingsstoornis in het spel is.

Toch lijkt het geen gek idee om die oude traditie van het slikken van levertraanpillen weer in oude luister te herstellen. Die levertraanpillen zijn echter wel met hun tijd meegegaan en hebben een nieuwe naam gekregen. Levertraan is namelijk zeer rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren en die staan bekend als onmisbare omega-3-vetzuren.

Veel meer informatie over dit onderwerp is te lezen in mijn boek 'met andere ogen - een nieuwe kijk op PDD-NOS en ADHD'.