Jaargang 11
Nummer 08 - augustus 2013
Peter van Hogerhuis - ondernemer

Visolie plus teunisbloemolie verbetert cognitieve ontwikkeling

Diverse studies hebben laten zien dat voedingssuppletie met omega-3-vetzuren uit visolie (EPA+DHA) in combinatie met gamma-linoleenzuur (een omega-6-vetzuur met een gunstige werking) spelling en leesvaardigheid kunnen verbeteren bij kinderen met en zonder dyslexie. EPA met DHA en gamma-linoleenzuur (GLA) verbeteren ook concentratie en gedrag. Schoolgaande kinderen zijn uiteraard bijzonder gebaat bij deze positieve effecten.

Een nieuwe Australische studie bekeek bij achterstandskinderen het effect van visolie, aangevuld met GLA op leesvaardigheid en spelling, en op de nonverbale cognitieve ontwikkeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 409 schoolkinderen in het Noordelijk Territorium van AustraliŽ. Dit gebied is dun bevolkt, voornamelijk bewoond door inheemse bewoners (de zogenaamde aboriginals). Ook de scholen die meededen aan het onderzoek worden hoofdzakelijk bezocht door schoolkinderen van inheemse afkomst. Deze kinderen komen in de meeste gevallen uit armere gezinnen waarin het voedingspatroon niet optimaal is.

In deze studie kreeg de helft van de deelnemende scholieren twintig weken lang het visolie/GLA-supplement (750 mg EPA + DHA en 60 mg GLA) en de andere helft een placebo. In de volgende 20 weken kregen alle kinderen het supplement. De kinderen waren tussen de 3 en 13 jaar, waarvan de meesten in de leeftijdsgroep vielen van 5-11 jaar.

Aan het begin van de studie en na elke 20 weken werd bij de kinderen een test afgenomen om inzicht te krijgen in de non-verbale cognitieve ontwikkeling en -rijpheid.

Dit betrof een eenvoudige test waarbij de kinderen respectievelijk een man, een vrouw en zichzelf moesten tekenen, de DAP-test (draw a person test).
Handboek PDD-NOS Column: augustus 2013

Deze test is zodanig ontwikkeld dat hij niet afhankelijk is van culturele en etnische achtergronden of van eventuele taalachterstanden. Dat laatste was belangrijk, omdat bij de deelnemende kinderen Engels niet altijd de moedertaal was, maar de tweede taal.

Aan de hand van de criteria van de DAP-test werden deze tekeningen beoordeeld op kenmerken die onder andere de aanwezigheid van verschillende lichaamsdelen en kleding betroffen. Bovendien werd gelet op het aantal details in de tekeningen en de mate van proportie van de lichaamsdelen. De DAP-test wordt al enkele decennia gebruikt om een goed beeld te krijgen van het ontwikkelingsniveau van kinderen.

De resultaten bleken opmerkelijk. De kinderen, die in de eerste 20 weken het supplement kregen, scoorden een betere vooruitgang in de DAP-test dan de kinderen die de placebo kregen. Het effect was het sterkst bij inheemse kinderen tussen de 7-12 jaar oud. Nadat ook de placebogroep in de volgende 20 weken het supplement hadden gekregen, werden ook bij hen duidelijke verbeteringen opgemerkt in het cognitieve ontwikkelingsniveau.

Duidelijke effecten op leesvaardigheid en spelling werden niet waargenomen.

Bron:
Parletta et al: Effects of fish oil supplementation on learning and behaviour of children from Australian Indigenous remote community schools: A randomised controlled trial in Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids - 2013

Wilt u meer weten over omega-3 en omega-6 vetzuren voor kinderen? Mail ons hier.