Jaargang 12
Nummer 7 - juli 2014
Fred de Vries - auteur

ADHD-Medicatie en Hartfalen

Het was natuurlijk allang bekend dat bepaalde medicijnen, die voorgeschreven worden tegen de gevolgen van ADHD, de kans op hartproblemen kunnen vergroten. Het zijn stimulantia en de meeste andere stimulantia kunnen we tegenwoordig niet meer via de apotheek, maar slechts in het ondergrondse circuit bemachtigen. Het zijn drugs en zijn daardoor ook opgenomen in de Opiumwetgeving.

ADHD wordt gekenmerkt door een gebrek aan het vermogen om aandacht bij een bepaald onderwerp te kunnen houden, om het gedrag in toom te houden en een overmatige activiteit. De criteria om tot een juiste diagnose te komen worden steeds verder opgerekt en daardoor zijn er steeds meer kinderen die aan de criteria zullen gaan voldoen. In de Verenigde Staten zijn de cijfers schrikbarend: een op de tien kinderen hebben de diagnose ADHD gekregen en slikken daarvoor medicijnen als Ritalin of Adderall.

Eerder Amerikaans wetenschappelijk onderzoek[1] toonde echter, vreemd genoeg, aan dat kinderen die medicijnen innamen geen verhoogd risico hadden op een verhoogd risico op een ernstige hartafwijking.

Nieuw onderzoek uit Denemarken[2] laat echter een tegenovergesteld beeld zien en de wetenschappers zijn deze keer duidelijk: dokters en psychiaters, die kinderen met ADHD behandelen met stimulerende medicijnen, moeten zich bewust zijn van het feit dat er bepaalde risico’s kleven aan die medicijnen.
Handboek PDD-NOS Column: juli 2014

Het onderzoek was gebaseerd op data van 700,000 kinderen in Denemarken, van wie 8,300 de diagnose ADHD hadden gekregen. Het onderzoeksteam vergeleek het gebruik van stimulantia met hart- en vaatproblemen in beide groepen (kinderen mét ADHD en kinderen zonder ADHD). Ze vonden een weliswaar klein, maar duidelijk risico dat was geassocieerd met de medicijnen die worden voorgeschreven bij ADHD. Het grote aantal deelnemers maakt de resultaten van dit onderzoek niet kunnen worden genegeerd.

Artsen en psychiaters, die kinderen dit soort medicatie willen voorschrijven, dienen vooraf, bij het begin, tijdens dosisveranderingen en bij afbouw van deze middelen te letten op risicofactoren.

Dit onderzoek bevestigt het kleine, maar reële risico dat wij al langere tijd hadden vermoed. De meeste stimulantia zijn niet voor niets in de illegaliteit geduwd.

[1] Winterstein et al: Cardiovascular safety of central nervous system stimulants in children and adolescents: population based cohort study in British Medical Journal - 2012

[2] Dalsgaard et al: Cardiovascular Safety of Stimulants in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Prospective Cohort Study in Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology - 2014