Jaargang 12
Nummer 5 - mei 2014
Fred de Vries - auteur

Autisme 'begint lang voor de geboorte'

Onderzoekers melden dat ze nieuw bewijs hebben gevonden dat autisme al in de baarmoeder begint.

Onregelmatige veranderingen in de zich ontwikkelende hersenen kunnen - lang voordat een kind geboren wordt - de symptomen van autisme spectrum stoornis (ASS) veroorzaken, zo suggereert hun onderzoek.

De studie, verschenen in een recent nummer van het New England Journal of Medicine, doet de hoop rijzen dat een beter begrip van de werking en ontwikkeling van de hersenen het leven van kinderen met autisme uiteindelijk kan verbeteren.

Het versterkt tevens het belang en de noodzaak van een zo vroeg mogelijk signalering en behandeling, verklaart Dr Thomas Insel, directeur van het National Institute of Mental Health. De Amerikaanse onderzoekers vergeleken hersenweefsel van 22 overleden kinderen met en zonder autisme. Alle kinderen waren tussen de twee en 15 jaar oud. Men vergeleek hoe het buitenste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, zich gevormd had en hoe de verbindingen (neuronen) zich ontwikkeld hadden.

Er werden afwijkingen gevonden in 90% van de hersenen van de kinderen mét autisme, terwijl dat bij kinderen zónder autisme slechts een kleine 10% bleek te zijn. Die afwijkingen waren verspreid over alle hersendelen die betrokken zijn bij sociale en emotionele communicatie, en taal. Bovendien kon men aantonen dat die afwijkingen al lang voor de geboorte aanwezig moesten zijn omdat de opbouw van de hersenen juist dan plaatsvindt.

De onderzoekers van de Universiteit van California in Dan Diego en het Allen Institute for Brain Science in Seattle menen dat het fragmentarisch karakter van de afwijkingen verklaart waarom sommige peuters met autisme tekenen van verbetering kunnen vertonen indien met de behandeling al in een zeer vroeg stadium wordt begonnen.
Handboek PDD-NOS Column: mei 2014

Ze denken dat het plooibare brein van kinderen een kans heeft om zichzelf te compenseren door de 'bekabeling opnieuw aan te leggen'.

"De vaststelling dat deze defecten worden aangetroffen in fragmenten en niet over de gehele cortex, geeft ons hoop en meer inzicht in de aard van autisme, meent professor Eric Courchesne, en neurowetenschapper van de University of California in San Diego.

Dr Thomas Insel, zei in een reactie: "Als deze nieuwe bevindingen over de georganiseerde architectuur van de hersenen in sommige kinderen met autisme kan worden herhaald, dan kunnen we aannemen dat dit een proces weerspiegelt dat lang voor de geboorte heeft plaatsgevonden. "Dit versterkt het belang van vroegtijdige signalering en interventie."

Carol Povey, directeur van het Centre for Autism van de Britse National Autistic Society, zei dat de studie licht werpt een complexe en vaak onbegrepen handicap. "Beter begrip van de vroege ontwikkeling van de hersenen van kinderen met autisme kan ons helpen nieuwe en meer effectieve manieren te vinden om de naar schatting 700.000 mensen die leven met de aandoening in het Verenigd Koninkrijk te ondersteunen," zei ze. "Autisme kan een diepgaande en ontwrichtende gevolgen hebben, maar de juiste ondersteuning kan een groot verschil maken."

Het is natuurlijk maar een klein onderzoek, maar het toont wel aan dat in het merendeel van de kinderen met autisme bepaalde verstoringen van de opbouw van de hersenen heft plaatsgevonden in de ontwikkelingsfase van de hersenen voor de geboorte. Meer onderzoek is noodzakelijk.

Bron: Stoner et al: Patches of Disorganization in the Neocortex of Children with Autism in New England Journal of Medicine - 2014