Jaargang 13
Nummer 3 - maart 2015
Fred de Vries - Schrijver

ADHD en Energiedrankjes

Kinderen die veelvuldig zoete energiedrankjes consumeren hebben, volgens recent wetenschappelijk onderzoek, een 66% grotere kans op hyperactiviteit en aandachtsproblemen[1]. De wetenschappers adviseren ouders om toe te zien dat hun kinderen geen energiedrankjes gaan drinken.

Blootstelling aan cafe´ne gedurende de puberteit kan een negatieve invloed hebben op het slaap- en eetgedrag. Die problemen zorgen op hun beurt voor gevaren voor de groei van het brein en de lichaamslengte. Dat is zeker in de puberteit, een ontwikkelingsfase van een kind waarin de hersenen helemaal opnieuw wordt ingeregeld, een bijzonder slechte zaak.

Uit het onderzoek bleek dat zelfs het drinken van gezoete frisdrank de kans op symptomen van ADHD al met 16 procent kon verhogen, maar zelfs dat viel in het niet bij de 66 procent hogere kans op ADHD bij het consumeren energiedrankjes. Omdat bekend is dat kinderen met ADHD een grotere kans hebben op het onder hun niveau presteren op school, zou het van groot belang zijn om ze te beletten die energiedrankjes te consumeren.
Handboek PDD-NOS Column: maart 2015

Uit het Amerikaanse onderzoek bleek dat jongen meer energiedrankjes drinken dan meisjes, terwijl negers en latino's nog meer blikjes dronken dan blanke jongens. Opmerkelijk is dus dat, hoe lager je kennelijk op de sociale ladder lijkt te staan, hoe meer je geneigd bent om energiedrankjes te gaan drinken. Zou dat komen doordat je be´nvloed bent door de suggestieve reclame die men voor deze artikelen maakt?

Het vreemde is natuurlijk dat de reclame voortdurend de indruk geeft dat je betere prestaties levert onder invloed van die energiedrankjes, terwijl het omgekeerde juist het geval blijkt te zijn. Je wordt hyperactief, verstoort de les, let onvoldoende op en loopt daardoor het grotere risico op slechtere cijfers. Je hebt maar ÚÚn kans om een goede opleiding af te ronden en de gevolgen van het onder je niveau presteren heeft de rest van het leven een effect.

[1] Schwartz et al: Energy Drinks and Youth Self-Reported Hyperactivity/Inattention Symptoms in Academic Pediatrics ?2015