Jaargang 13
Nummer 9 - september 2015
Peter van Hogerhuis - ondernemer

Combinatie omega 3/6-vetzuren even effectief als ADHD-medicatie

Inname van een omega 3/6-vetzuurcombinatie heeft vergelijkbare positieve effecten bij kinderen als ADHDmedicatie (methylfenidaat), een veel voorgeschreven farmaceutisch middel. De effecten van omega 3/6-vetzuren op gedrag- en leerproblemen zijn al eerder aangetoond. Nu zijn ook de effecten van een specifiek voedingssupplement met omega 3/6-vetzuren rechtstreeks tegenover methylfenidaat én een combinatie van het geneesmiddel en vetzuursupplement gezet. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het Journal of Attention Disorder.

In Nederland heeft 2 tot 6% van de kinderen de diagnose ADHD. ADHD is de meest voorkomende psychiatrische aandoening tijdens de kinderjaren. Kinderen met deze diagnose kunnen zich vaak moeilijk concentreren op school en zijn zeer beweeglijk. Dit heeft bij veel kinderen een negatieve invloed op de schoolprestaties en kan ernstige gedragsproblemen geven.

ADHD-medicatie
ADHD-medicatie methylfenidaat heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Artsen schrijven het middel steeds vaker voor bij kinderen met aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD). Volgens cijfers van het RIZIV is het gebruik van methylfenidaat bij kinderen en jongeren de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Het aantal gebruikers steeg met 60 procent: van 20.000 tot 32.000.

Nieuw onderzoek
Een groep van 90 kinderen met ADHD in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar heeft deelgenomen aan deze nieuwe studie die twaalf maanden duurde. Zij werden in drie groepen ingedeeld. Groep 1 kreeg alleen omega 3/9-vetzuren, groep 2 ontving alleen methylfenidaat en groep 3 slikte een combinatie van omega 3/9-vetzuren en methylfenidaat.

In alle drie de groepen werd een aanzienlijke en significante verbetering van de ADHD-symptomen bereikt. Het effect van methylfenidaat trad sneller in (binnen één maand) dan van de omega 3/6-vetzuren (na drie maanden).

ADD
Het aandachttekort (ADD) was in de vetzuurgroep evenveel verbeterd als in de beide methylfenidaatgroepen.

ADHD
De vermindering in hyperactiviteit was duidelijker in de combinatiegroep dan in de groep die alleen methylfenidaat kreeg en nog sterker ten opzichte van de groep die alleen de vetzuren kreeg. Na een jaar gaf de groep met de omega 3/6-vetzuren 60% verbetering te zien in ADHD-symptomen (30% of meer vermindering van symptomen). In de methylfenidaatgroep was dit 80% en in de combinatiegroep 93%.
Handboek PDD-NOS Column: september 2015

Met de Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S)-schaal kan de ernst van de klinische toestand van de patiënt gescoord worden. Deze schaal loopt van 1 (normaal, niet ziek) tot 7 (extreem ziek) en kan gezien worden als een maat voor het algemeen welbevinden. De CGI-score daalde geleidelijk en gestaag in de vetzuurgroep, terwijl deze score in de methylfenidaatgroep gaandeweg na drie maanden weer iets toenam.

Bijwerkingen
Methylfenidaat kan met regelmaat bijwerkingen veroorzaken. Bovendien wordt daardoor de behandeling vaak niet volgehouden. Bekende bijwerkingen zijn onder andere gebrek aan eetlust en slapeloosheid.

Ook andere, bekende bijwerkingen van methylfenidaat zoals hoofdpijn en geïrriteerdheid, kwamen aanzienlijk minder voor in de combinatiegroep dan in de methylfenidaatgroep. Daarnaast was het aantal uitvallers door bijwerkingen lager in de combinatiegroep dan in de groep die alleen methylfenidaat kreeg.

Conclusies
- Onderzoekers concluderen dat de geteste combinatie van omega 3/6-vetzuren vergelijkbare resultaten geeft als methylfenidaat;
- In alle drie de groepen werd een aanzienlijke en significante verbetering van de ADHD-symptomen bereikt;
– Methylfenidaat wordt beter verdragen indien deze wordt gebruik in combinatie met omega 3/6-vetzuren;
– De toevoeging van de omega 3/6 vetzuren maakte een lagere dosering van methylfenidaat mogelijk (0,8 mg versus 1.0 mg per kg lichaamsgewicht). De verbeterde verdraagbaarheid suggereert dat de toevoeging van omega 3/6-vetzuren aan methylfenidaat de therapietrouw daarvan kan verbeteren;
– Effect van methylfenidaat treedt sneller in (binnen 1 maand) dan van de omega 3/6-vetzuren (na 3 maanden);
- De verschillen tussen de behandelingen waren gering, terwijl de verdraagbaarheid van de vetzuren duidelijk beter was dan van methylfenidaat;
– Het aandachtstekort in de vetzuurgroep bleek evenveel verbeterd te zijn als in de methylfenidaatgroepen.

De onderzoekers suggereren dat de geteste omega 3/6-vetzuurcombinatie als monotherapie een effectieve en veilige behandeling is voor kinderen met ADHD, ook al is het effect iets minder dan van methylfenidaat alleen.

Bron:
Barragán et al: Efficacy and Safety of Omega-3/6 FattyAcids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD in Journal of Attention Disorders - 2014