Jaargang 14
Nummer 3 - april 2016
Fred de Vries - schrijver

Kan pinda-allergie voorkomen worden?

In 2015 werden de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat een vroege blootstelling aan pinda's het risico op (een latere) allergie met wel 80% kan verminderen Ė zelfs wanneer producten als pindakaas langer dan een jaar worden gemeden[1].

Het onderzoek, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, keek naar 550 kinderen, waarvan gedacht werd dat ze vatbaar waren voor het ontwikkelen van een pinda-allergie[2]. Dit onderzoek bouwt voort op de resultaten van het onderzoek uit 2015, dat ook door King's College in Londen werd uitgevoerd en toonde voor de eerste keer aan dat wetenschappers in staat waren om de suggestie te doen dat het blootstellen van kinderen om kleine hoeveelheden pinda's en producten waarin pinda's verwerkt waren een pinda-allergie kon voorkomen.

Dit nieuwe onderzoek suggereert dat, als kinderen pinda's of producten waarin pinda's verwerkt zijn in de eerste elf maanden van het leven gegeten heeft, dat die kinderen het zich kunnen veroorloven om een jaar lang volledig te stoppen met het eten van die producten ('Ik lus het niet') zonder dat allergische reacties optreden.

Hoofdonderzoeker professor Gideon Lack zei dat '[Het onderzoek] toonde duidelijk aan dat het overgrote deel van de kinderen beschermd bleef en dat die bescherming lange tijd aanhield.' Hij meende ook dat een deel van het probleem was dat de mensen tegenwoordig in een 'cultuur van voedselangst' leven. Hij gelooft zelfs dat de angst voor een voedselallergie een soort self-fulfilling prophecy is geworden omdat bepaalde soorten voedsel voor de zekerheid maar uit het dieet worden gehaald, waardoor kinderen geen tolerantie ontwikkelen tegen diezelfde producten.

De onderzoekers bekeken dezelfde kinderen die ook in de studie uit 2015 werden bestudeerd Ė de helft had pindakaas gegeten toen ze nog baby's waren, terwijl de rest alleen maar borstvoeding had gehad.
Handboek PDD-NOS Column: april 2016

'Uit het laatste onderzoek bleek dat de kinderen op zesjarige leeftijd geen statistisch significante toename in allergische reacties vertoonden ten opzichte van zij die pindakaas aten tijdens het onderzoek [uit 2015],' zo verklaarden de onderzoekers.

De kinderen, die deelnamen aan het onderzoek werden gevoelig geacht voor het ontwikkelen van een pinda-allergie omdat ze al als baby eczeem of een eierallergie (of beide) hadden ontwikkeld Ė een vroege indicatie van toekomstige allergieŽn.

Professor Lack vond wel dat verder onderzoek noodzakelijk is om te bekijken of de weerstand langer behouden blijft dan de onderzoeksperiode van twaalf maanden waarin die kinderen geen pindakaas aten.

Hij zei ook dat in Groot-BrittanniŽ en de USA samen zo'n 20,000 baby's per jaar de diagnose van een pinda-allergie krijgen en dat het aantal kinderen met die diagnose tussen 1995 en 2005 verdrievoudigd was. Dat kwam niet omdat de detectiemethodes verbeterd waren, maar simpelweg omdat er meer kinderen met allergieŽn waren dan voorheen.

Professor Barry Key van het Imperial College in London vond dat het onderzoek de route naar een volledig nieuwe manier van denken aantoonde over de mechanismes van tolerantie van voedingsmiddelen met mogelijke gevaren voor het optreden van allergieŽn bij kinderen die 'risicovol' zijn.

[1] Du Toit et al: Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy in The New England Journal of Medicine Ė 2015
[2] Du Toit et al: Effect of Avoidance on Peanut Allergy after Early Peanut Consumption in The New England Journal of Medicine Ė 2016

Zie hier voor meer informatie over pinda's.