Jaargang 14
Nummer 7 - juli 2016
Door: Lareb

Methylfenidaat en priapisme

Priapisme, een langdurig aanhoudende erectie zonder seksuele prikkel, is gemeld als mogelijke bijwerking bij methylfenidaat. Methylfenidaat wordt onder andere gebruikt als ADHD-medicatie.

Priapisme kan bij meerdere geneesmiddelen als bijwerking optreden maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals sikkelcelziekte of uitgezaaide kanker. Er kan blijvende schade optreden, zoals impotentie, daarom is het direct inschakelen van een arts noodzakelijk.
Handboek PDD-NOS Column: juli 2016

Bijwerkingencentrum Lareb ontving twee meldingen van priapisme bij kinderen met sterke verdenking op een oorzakelijk verband met methylfenidaat. In de Amerikaanse productinformatie van methylfenidaat wordt al langer gewaarschuwd voor priapisme.

Lees hier het volledige Engelstalige rapport.