Jaargang 14
Nummer 3 - maart 2016
Peter van Hogerhuis - ondernemer

ADHD en lagere spiegels van Omega 3-vetzuren

De laatste tien jaar zijn er een behoorlijk aantal studies uitgevoerd om te bekijken of voedingssuppletie met omega 3-vetzuren verbeteringen kunnen geven bij kinderen met ADHD. In de meeste studies is echter niet gekeken of een verbetering van ADHD-symptomen vooral gezien wordt bij kinderen die een lage omega 3-vetzuurspiegel hebben.

Onderzoekers van de Oregon Health & Science University in Portland (Oregon, USA) hebben nu voor het eerst een meta-analyse uitgevoerd van studies waarin is gekeken naar de vetzuurstatus van kinderen met ADHD.

De onderzoekers voerden deze meta-analyse uit over gegevens uit negen studies met in totaal 586 deelnemers van gemiddeld 16 jaar (8 tot 35 jaar). De bloedspiegels van de omega 3-vetzuren EPA, DHA en andere omega 3-vetzuren van personen met en zonder ADHD werden met elkaar vergeleken. Het resultaat van deze analyse bevestigt het beeld dat personen met ADHD lagere bloedspiegels hebben van omega 3-vetzuren, met name van EPA en DHA[1].

Daarnaast verrichten de onderzoekers een meta-analyse van 16 studies waarin kinderen met ADHD gesuppleerd werden met vetzuren. Bij deze meta-analyse waren in totaal 1408 deelnemers betrokken, in leeftijd variërend van 6 tot 18 jaar (gemiddeld ruim 9 jaar). Hieruit kwam een klein, maar duidelijk aanwezig, gunstig effect naar voren van vetzuursuppletie. Verbeteringen in ADHD-symptomen waren sterker voor hyperactiviteit dan voor aandachtstekort. Verbeteringen in hyperactiviteit werden namelijk zowel thuis door ouders, als op school door docenten gerapporteerd en verbeteringen in aandacht werden alleen door de ouders gemeld.

Het effect was groter bij hogere doses van EPA. De onderzoekers concluderen dat er voldoende bewijs is om vetzuursuppletie te overwegen als toevoeging aan de standaardtherapie.
Handboek PDD-NOS Column: maart 2016

Een nieuwe Nederlandse studie laat zien dat jongens met ADHD inderdaad baat kunnen hebben bij voedingssuppletie met omega 3-vetzuren in aanvulling op hun medicatie met methylfenidaat[2]. De toevoeging van de omega 3-vetzuren aan de voeding resulteerde bij deze kinderen in een verbetering van aandachtsproblemen. Dit gunstige effect kwam dus bovenop het effect van de behandeling met methylfenidaat.

De kinderen werden door hun ouders beoordeeld met behulp van de ‘Gedragsvragenlijst voor kinderen’ (CBCL, Child Behavior Checklist). Opmerkelijk genoeg verbeterden de testscores voor aandachtsproblemen zelfs bij de jongens zonder ADHD, die als controlegroep meededen aan het onderzoek. De jongens met ADHD bleken meer verschijnselen te vertonen van een vetzuurtekort, dan de jongens zonder ADHD. Hoe groter het tekort, des te groter waren de aandachtsproblemen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Universitair Medisch Centrum München en de Research & Development afdeling van Unilever (Vlaardingen).

Deze publicatie bevestigt de resultaten van een eerdere verkennende studie, waarin kinderen met ADHD extra vetzuren kregen naast methylfenidaat. In deze studie werd een combinatie gebruikt van omega 3-vetzuren (EPA en DHA) met het omega 6-vetzuur GLA[2]. In deze studie werden niet alleen verbeteringen in aandachtsproblemen gezien, maar bovendien ook verdere verbeteringen in hyperactiviteit bij de kinderen die het vetzuursupplement kregen, naast de medicatie met methylfenidaat.

Bronnen:
1. Hawkey et al: Omega-3 fatty acid and ADHD: blood level analysis and meta-analytic extension of supplementation trials in Clinical Psychology Review – 2014
2. Bos et al: Reduced Symptoms of Inattention after Dietary Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Neuropsychopharmacology – 2015
3. Barragán et al: Efficacy and Safety of Omega-3/6 Fatty Acids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD in Journal of Attention Disorders – 2014

Meer informatie hier.