Jaargang 15
Nummer 9 - september 2017
Peter van Hogerhuis - ondernemer

Vetzuren verminderen bijwerkingen ADHD-medicatie

Voedingssuppletie met omega 3-/6-vetzuren kunnen veel voorkomende bijwerkingen van medicijnen, zoals methylfenidaat (Ritalin of Concerta), helpen verminderen bij een groot aantal kinderen met ADHD. Kinderen die methylfenidaat gebruiken krijgen vaak last van verminderde eetlust en slapeloosheid.

In een in maart 2017 gepubliceerde studie bij kinderen met ADHD, konden eetlustremming en slaapproblemen fors verminderd worden wanneer de behandeling met methylfenidaat gecombineerd werd met voedingssuppletie met vetzuren[1].

Zo kwam eetlustgebrek met de helft minder voor bij de kinderen die een combinatie van methylfenidaat en het voedingssupplement met vetzuren kregen dan bij de kinderen die alleen methylfenidaat kregen. Slaapproblemen kwamen helemaal niet voor in de combinatiegroep, terwijl dit bij 20% van de methylfenidaatgroep (zonder suppletie) wel voorkwam.

Verder kwam uit deze studie naar voren dat het vetzuursupplement op zich nagenoeg even goed de ADHD-symptomen kon verbeteren als methylfenidaat. In de studie werd gebruikgemaakt van een specifieke combinatie van de omega 3-vetzuren EPA en DHA met het omega 6-vetzuur GLA (gamma-linoleenzuur).

Vrijwel tegelijkertijd zijn de resultaten gepubliceerd van een langlopende (16 jaar) Amerikaans-Canadese studie. Dit onderzoek laat zien dat langdurig gebruik van ADHD-medicijnen door kinderen en adolescenten een negatieve invloed heeft op de lichaamslengte op volwassen leeftijd. Consistente methylfenidaat-gebruikers bleven enkele centimeters achter in hun groei ten opzichte van de norm en ten opzichte van de personen met ADHD die nauwelijks of heel weinig waren blootgesteld aan methylfenidaat. De voortgezette medicatie bleek echter geen verbetering te geven van de ADHD-symptomen[2]. Mogelijk spelen niet alleen eetlustremming, maar ook slaapproblemen een rol bij de groei-achterstand die waargenomen wordt bij het gebruik van methylfendiaat.

Kinderen met ADHD, die geen verbetering ondervinden na een standaardbehandeling, kunnen mogelijk wel reageren op de behandeling wanneer er vetzuren toegevoegd worden. Dit laat een eerdere studie zien bij kinderen waarbij de ADHD-symptomen niet verbeterd waren na meer dan zes maanden lange behandeling met methylfenidaat in combinatie met gedragstherapie.
Handboek PDD-NOS Column: september 2017

Bij deze ‘therapieresistente’ kinderen traden duidelijke verbeteringen op van gedrag- en leerproblemen vanwege de ADHD, wanneer de behandeling werd aangevuld met omega 3-/6-vetzuren (EPA+DHA+GLA) [3].

Verdere studies moeten uitwijzen of toevoeging van een vetzuursupplement aan de behandeling met methylfenidaat de bijwerking van de medicatie op de lichaamslengte kan voorkomen of verminderen.

Bronnen:
[1] Barragán et al: Efficacy and Safety of Omega-3/6 Fatty Acids, Methylphenidate, and a Combined Treatment in Children With ADHD in Journal of Attention Disorders - 2017
[2] Swanson et al: Young adult outcomes in the follow-up of the multimodal treatment study of attention-deficit/hyperactivity disorder: symptom persistence, source discrepancy, and height suppression in Journal of Child Psychology and Psychiatry - 2017
[3] Perera et al. Combined omega-3 and omega-6 supplementation in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) refractory to methylphenidate treatment: a double-blind, placebo-controlled study in Journal of Child Neurology - 2012

Opmerkingen:
[a] In de studie is gebruik gemaakt van een specifieke combinatie van omega 3/6-vetzuren. Dit supplement is in de loop der jaren in meer dan tien wetenschappelijke onderzoeken beschreven om de werking op gedrag- en leerproblemen.
[b] Deze supplementen bevatten natuurlijke hoogwaardige vetzuren uit vis (ansjovis en sardines) en teunisbloemolie (bron van het omega 6-vetzuur GLA) in de bijzondere ratio van 9:3:1.
[c] De visolie is van hoge kwaliteit en wordt uitsluitend uit vissen gewonnen die in de schone, koude wateren van het zuidelijk halfrond zijn opgevist.
[d] Deze visolie bevat, in tegenstelling tot andere visolie, een natuurlijke hoge verhouding EPA ten opzichte van DHA (3:1).
[e] De specifieke combinatie bevat natuurlijke vetzuren. De visolie is gezuiverd en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen voor dagelijks gebruik.
[f] Per soft capsule bevat deze combinatie 400 mg visolie en 100 mg teunisbloemolie.