Jaargang 17
Nummer 3 - april 2019
Fred de Vries - Auteur

Reclame voor CEASE Therapie verboden in UK

Stel dat de hersenen, zoals men heel vroeger dacht, als een ingewikkeld stuk mechaniek, zoals een klok, kan beschouwen. Het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen als autisme en PDD-NOS kun je dan voorstellen als een piepklein foutje in de blauwdruk van de hersenen. Wanneer die hersenen zich in de baarmoeder ontwikkelen wordt er als gevolg van dat foutje in de blauwdruk (het DNA) ergens een leidinkje verkeerd gelegd of een aansluiting niet goed vastgelast. Het gevolg is een probleem dat door geen enkele ingreep opgelost kan worden. Autisme is dus geen ziekte die te behandelen is met medicatie of therapie.

Autisme en ADHD zijn dus een 'ingebouwd' foutje in de hersenen. Wat je er ook aan probeert te doen, het foutje zal blijven bestaan. Het enige wat enigszins kan helpen zijn de aloude 3R's: rust, reinheid en regelmaat. Die zorgen voor een minimum aan prikkels en je kind zal door die opvoedkundige regels en maatregelen mogelijk kunnen opgroeien tot een gelukkige volwassene.

Maar er bestaan ook ouders die denken dat een zogenaamde quick fix het probleem kan oplossen. Die denken dat het mogelijk is om met minimale inspanning een kind de juiste weg naar volwassenheid kunt sturen. Die het te veel tijd of moeite vinden om je kind op de juiste manier op te voeden.

Die ietwat gemakzuchtige instelling wordt gevoed door gewetenloze charlatans die een oplossing verzinnen en die tegen een behoorlijke vergoeding jou wel even helpen om je kind met een ontwikkelingsstoornis te 'genezen'. Tinus Smits was zo'n gewetenloze man.

Tinus Smits verzon de CEASE Therapie, een leuk klinkende afkorting van Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Ik ga hier niet eens uitleggen wat die therapie inhoudt, maar meldt slechts de 'opleiding' die 'therapeuten' dienen te volgen voordat zij zich CEASE-therapeut mogen noemen:

"CEASE behandelaars hebben een 5 daagse opleiding van Tinus Smits gevolgd om de kwaliteit van de behandeling en de juiste toepassing ervan te garanderen. De homeopaten worden als CEASE behandelaar gecertificeerd nadat ze met succes de eindtoets hebben afgelegd.”


Handboek PDD-NOS Column: april 2019

Uiteraard zijn de problemen van uw kind “zo'n 70-80% van de kinderen vaccinaties mede verantwoordelijk zijn, bij 80-90% van deze kinderen zijn ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken en bij ongeveer 5% zijn ook doorgemaakte ziektes van ouders of het kind zelf betrokken,” zo wauwelt men op de website verder zonder enige kennis van zaken.

De oorzaak van de waanzin dat vaccinaties te maken hebben met het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen is vooral te danken aan de frauduleuze praktijken van Andrew Wakefield, een Britse huisarts. Die man is zo in diskrediet gebracht dat hem zelfs heeft verboden om als huisarts op te treden.

Het zal de lezer echter niet verbazen dat er geen enkele splinter wetenschappelijk bewijs is dat de CEASE Therapie ook maar een beetje werkzaam is. Het enige dat je ermee kunt bereiken is dat je kind nog ongelukkiger zal worden dan hij of zij wellicht al was. Denk er eens over na: je kind heeft een onoplosbaar probleem en jij gelooft eerder een kwakzalver dan een wetenschappelijk geschoold iemand die een jarenlange studie achter de rug heeft.

Omdat er geen enkel bewijs bestaat dat de CEASE Therapie werkt heeft de Britse reclamewaakhond, de Advertising Standards Authority (ASA), 150 homeopaten of alternatieve therapeuten aangeschreven dat ze moeten stoppen met het promoten dat ze autisme middels de CEASE Therapie kunnen genezen omdat het wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt[1].

"Those failing to get their houses in order will be targeted with further sanctions," verklaarde Guy Parker, voorzitten van de ASA.

Diezelfde route zou de Nederlandse tegenhanger, de Reclame Code Commissie ook eens consequenter moeten gaan volgen, want acht homeopaten die hun websites moeten aanpassen is zeker onvoldoende.

[1] Autism Cure Cease Therapy Can Seriously Harm Children, Watchdog Warns in Tech Times - 23 maart 2019