Jaargang 21
Nummer 8 - augustus 2023
Fred de Vries - Auteur

Oogproblemen bij psychofarmaca

Het Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat gebruikers van psychopharma oogproblemen kunnen ervaren. Kenmerkend is dan het plotseling ontstaan van de bijwerking, de relatie met het meest recent gestarte geneesmiddel en de voorbijgaande aard van de bijwerking na staken van datzelfde geneesmiddel.

Bij onverklaarbare en plotselinge oogklachten moet de mogelijkheid van een bijwerking door de huisarts worden overwogen.

Het is uiteraard belangrijk dat deze bijwerkingen op tijd worden opgemerkt, zodat de gebruiker een afspraak kan maken met de huisarts. Deze kan dan de oogproblemen (visusproblemen) onderzoeken en een beslissing nemen over vervolgstappen, waardoor de kans op ernstige en mogelijke onomkeerbare schade aan de ogen kleiner wordt.

De beslissing om door te gaan met het gebruik van het geneesmiddel of daarmee juist te stoppen hangt af van de noodzaak van het gebruik van het geneesmiddel, de duur van het gebruik en de ernst van de bijwerking.

Psychofarmaca zijn, zoals bekend, medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving de laatste jaren 1125 meldingen van oogbijwerkingen bij psychofarmaca.
Handboek PDD-NOS Column: augustus 2023

De meeste meldingen werden gedaan bij gebruik van de Selectieve Serotonin Re-Uptake Inhibitors (SSRIs), waarbij venlafaxine (merknaam: Efexor) de meeste meldingen had. De meest gemelde bijwerking bij psychofarmaca is wazig zicht.

Bij benzodiazepinen (de zogenaamde 'pammetjes'), zoals oxazepam en temazepam, kwamen vooral problemen met het zicht en dubbelzien (diplopie) voor.

Bij amfetaminen waren de meeste meldingen van bijwerkingen aan de ogen gerelateerd aan het gebruik van dexamfetamine en methylfenidaat, die veelvuldig worden voorgebreven bij de behandeling van ADHD bij kinderen. Veelvoorkomende bijwerkingen hierbij waren troebel zicht, problemen met het zicht, verwijde pupillen en droge ogen.

Ongeveer 36% van deze meldingen bij het gebruik van amfetaminen betrof gebruikers jonger dan 18 jaar.

Zoals eerder gemeld: Het is belangrijk dat zowel gebruikers als zorgverleners bij onverklaarbare en plotselinge problemen met het zicht denken aan mogelijke bijwerkingen van medicijnen.

[Bron] Bijwerkingencentrum Lareb: Oogproblemen bij psychofarmaca [07 juni 2023]. Zie hier.