Jaargang 21
Nummer 2 - februari 2023
Fred de Vries - Auteur

ADHD, autisme, angst en depressie

Mensen met autisme en mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren vaak angst en depressie[1]. Wanneer deze aandoeningen echter samen voorkomen (comorbiditeit), kan het, zoals vaak het geval is, lastig zijn om uit te vinden welke het meest bijdraagt aan een slechte geestelijke gezondheid. Een recent verschenen onderzoek was bedoeld om erachter te komen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met vooral ADHD-persoonlijkheidskenmerken meer kans hadden op algemene psychische problemen, zoals depressie en angst, dan mensen met vooral autistische kenmerken[2]. Dit is de eerste studie die aantoont dat mensen, die gediagnosticeerd zijn met ADHD meer kans hebben op een slechte geestelijke gezondheid dan zij die gediagnosticeerd zijn met autisme.

In het Britse onderzoek vroegen de onderzoekers aan 500 volwassenen om een vragenlijst in te vullen. Aan die deelnemers werd gevraagd om aan te geven hoeveel kenmerken van ADHD en autisme ze aan zichzelf toebedeelden. Vervolgens werd aan diezelfde deelnemers gevraagd om een standaardvragenlijst over angstgevoelens en depressieve gevoelens in te vullen.

Dit soort onderzoek staat bekend als de 'kenmerkenaanpak' in relatie tot ADHD en autisme. Het houdt in dat je kijkt naar het individu en de individuele karakteristieken in tegenstelling tot kijken met de reguliere psychologische bril. Die kijkt namelijk voornamelijk naar de diagnoses en diagnostische criteria. Die relatief nieuwe 'kenmerkenaanpak' helpt onderzoekers indirect ook om te begrijpen hoe en hoeveel die stoornissen overlap hebben.

Vervolgens hebben de onderzoekers statistische tests gebruikt om (de sterkte van) de relatie tussen autistische kenmerken en psychische problemen te meten en vergeleken dit met het verband tussen ADHD-kenmerken en een slechte geestelijke gezondheid.

De resultaten toonden aan dat zowel ADHD als autistische persoonlijkheidskenmerken de ernst van iemands angst en symptomen van depressie kunnen voorspellen. Maar wat nieuw was, was dat mensen meer kans hadden om deze symptomen te ervaren als ze veel ADHD-kenmerken hadden, in vergelijking met degenen die veel autistische kenmerken hadden.

Ze ontdekten dat het verband tussen ADHD en een slechte geestelijke gezondheid ongeveer drie keer sterker was dan het verband tussen een slechte geestelijke gezondheid en autisme.
Handboek PDD-NOS Column: februari 2023

Deze resultaten werden nagebootst in computersimulaties met een 'reproduceerbaarheidspercentage' van 100%. Met andere woorden: ADHD-kenmerken zijn vrijwel zeker meer gekoppeld aan een slechte geestelijke gezondheid dan autistische kenmerken in de Britse bevolking.

Deze studie benadrukt dat er een duidelijk verband bestaat tussen ADHD en veelvoorkomende psychische problemen bij volwassenen. De volgende stap is het onderzoeken van de factoren die deze relatie zouden kunnen sturen. Wetenschappers weten dat de genen die verband houden met ADHD ook verband houden met bepaalde psychische aandoeningen, zoals depressie. Mensen met ADHD hebben ook meer kans op stressvolle levensgebeurtenissen, die kunnen leiden tot psychische problemen.

Het is namelijk belangrijk om te bekijken hoe omgevingsfactoren en sociale cognitieve factoren (zoals hoe goed mensen anderen begrijpen) de geestelijke gezondheid van deze groep kunnen beinvloeden. Dit onderzoek is cruciaal voor het identificeren van mensen die het meeste risico lopen op een slechte geestelijke gezondheid. Als ze weten op welke signalen ze moeten letten, kunnen huisartsen vroegtijdig ingrijpen, voordat mensen ernstig angstig of depressief worden.

Maar om de verbanden tussen ADHD en geestelijke gezondheid beter te begrijpen, en welke ondersteunende benaderingen het meest effectief kunnen zijn voor deze groep, moet er meer geld worden geinvesteerd in onderzoek, zo stellen de onderzoekers.

Financiering voor onderzoek naar ADHD ontbreekt in vergelijking met andere aandoeningen, zoals autisme. Maar gezien het feit dat bijna 30% van de autistische mensen ook ADHD heeft, is het duidelijk dat meer geld voor dit onderzoeksgebied verreikende voordelen zou kunnen hebben voor veel mensen.

[1] Thapar et al: Practitioner Review: Attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder : the importance of depression in Journal of Child Psychology and Psychiatry : 2022
[2] Hargitai et al: Attention-deficit hyperactivity disorder traits are a more important predictor of internalising problems than autistic traits in Science Reports – 2023. Zie hier.