Jaargang 20
Nummer 6 - juni 2022
Fred de Vries - Auteur

ADHD en viloxazine

Volwassenen, die de diagnose ADHD hebben gekregen, kunnen in de Verenigde Staten vanaf nu behandeld worden met een nieuw medicijn: viloxazine (merknaam: Qelbree).

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de goedkeuring uitgebreid van een niet-stimulerende medicatie voor de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij volwassenen[1]. Het gaat om viloxazine capsules met verlengde afgifte, die onder de naam Qelbree op de markt worden gebracht.

De FDA keurde Qelbree aanvankelijk in 2021 goed voor de behandeling van ADHD bij kinderen van 6-17 jaar.

Qelbree is het eerste niet-stimulerende medicijn dat in 20 jaar is goedgekeurd voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Mensen met ADHD nemen het medicijn eenmaal per dag in en het is verkrijgbaar in een capsule met verlengde afgifte (extended release).

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die hyperactiviteit en onoplettendheid kan veroorzaken. Naast die hyperactiviteit en onoplettendheid kan ADHD echter ook andere symptomen veroorzaken, zoals impulsiviteit, executieve stoornissen, friemelen en moeite met het volgen van instructies. Symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Wanneer ADHD bij volwassenen onbehandeld blijft, kan dit problemen veroorzaken bij het onderhouden van relaties, instabiliteit van het werk en psychische problemen, zoals depressie en angst. Gelukkig zijn er een aantal behandelingsopties voor ADHD.
Handboek PDD-NOS Column: juni 2022

Sommige mensen met ADHD gebruiken psychotherapie en ergotherapie voor het beheersen van hun ADHD-symptomen, terwijl anderen medicijnen of een combinatie van therapie en medicijnen gebruiken.

Er zijn zowel stimulerende als niet-stimulerende opties beschikbaar voor de behandeling van ADHD. De meeste van die stimulerende medicijnen (stimulantia) zijn onder meer het bekende methylfenidaat (merknaam Ritalin). Het probleem is niet alleen het feit dat de effecten van stimulantia op langere termijn nog steeds niet helemaal helder zijn, maar dat er ook sprake is van misbruik. Ook in Nederland bestaat een levendige illegale handel in deze stimulerende medicatie.

Mensen, die Qelbree voorgeschreven krijgen, nemen het eenmaal per dag in. Omdat het een medicijn met verlengde afgifte betreft, ervaren mensen die het middel gebruiken de hele dag voordelen nadat het doelniveau in het lichaam is bereikt.

Qelbree bevat viloxazine, een middel dat in het verleden door artsen wel is voorgeschreven voor de behandeling van een depressie. Het is een selectieve noradrenalineheropnameremmer (SNRI). Van de neurotransmitter noradrenaline is bekend dat deze belangrijk is voor het hebben en behouden van de aandacht. Bovendien heeft viloxazine complexe acties op serotoninereceptoren die kunnen leiden tot extra voordelen voor patiƫnten die de medicatie voor aandacht gebruiken, zo denken onderzoekers.

[1] 29 april 2022 : Supernus Announces FDA Approval of Qelbree for the Treatment of ADHD in Adults. Zie hier.