Jaargang 17
Nummer 5 - mei 2019
Lareb

Acuut leverfalen na gebruik van voedingssupplementen

Bijwerkingencentrum Lareb ontving twee meldingen van leverschade na het gebruik van NMDA Relief Exendo®. Bij één gebruiker was de leverschade zo ernstig dat er levertransplantatie nodig was. Bij de tweede gebruiker verdween een leverontsteking na stoppen van het gebruik.

NMDA Relief Exendo® is een kruidensupplement. Het wordt gebruikt als rustgevend middel bij geestelijke druk. Er zit onder andere glidkruid (Scutellaria spp.) in. In kruidenproducten kunnen ook kruiden of synthetische stoffen zitten die niet op het etiket staan.

De overgebleven pillen van de gebruikers zijn onderzocht op mogelijke schadelijk stoffen. Er zijn alleen stoffen uit glidkruid gevonden. Glidkruid is al eerder in verband gebracht met leverschade.

Het verschil in de hoeveelheid glidkruid dat in de twee producten zat was groot. Bij kruidenproducten gelden minder strenge eisen dan bij de geneesmiddelen als het gaat om dosering en kwaliteit.

In de afgelopen 5 jaar zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb 251 meldingen over fytotherapeutica en 205 meldingen over voedingssupplementen gedaan. Het jaarlijkse aantal meldingen over deze middelen is in deze periode toegenomen. Bij 63 meldingen (13,8%) was er sprake van een ernstige bijwerking. Eén van die meldingen betrof een recente melding van hepatitis bij een 34-jarige man, die verschillende voedingssupplementen gebruikte, waaronder NDMA Relief. Op het moment dat de melding werd gedaan, was deze patiënt herstellende. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn inmiddels over deze melding geïnformeerd.

De kennis over effectiviteit en veiligheid van ongeregistreerde fytotherapeutica en voedingssupplementen wijkt wezenlijk af van die van geregistreerde geneesmiddelen. Kwalitatief goed onderzoek voordat het product op de markt wordt gebracht en een formele productregistratie ontbreken, en daarmee ontbreekt ook gedegen kennis over eventuele bijwerkingen. Daarnaast is men minder bedacht op het mogelijk optreden hiervan.
Handboek PDD-NOS Column: mei 2019

Juist daarom is het belangrijk om informatie samen te brengen en om kennis over bijwerkingen te delen. Bijwerkingencentrum Lareb informeert de NVWA – en zo nodig ook de IGJ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – over meldingen en signalen met betrekking tot dit soort producten. Wanneer wordt vermoed dat ingrediënten van een product onjuist vermeld staan of wanneer de herkomst van een product onduidelijk is, kan nader onderzoek van het betreffende product nodig zijn. Dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM.

Voedingssupplementen zijn levensmiddelen en alle levensmiddelen moeten in de eerste plaats veilig zijn voor gebruik en voldoen aan de geldende wetgeving. Degene die de levensmiddelen op de markt brengt is hiervoor verantwoordelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet, naast de controle op het voedselveiligheidsplan en de naleving hiervan, ook toe op etikettering en vermelding van voedings- en gezondheidsclaims. Er bestaat voor voedingssupplementen geen notificatieplicht en er vindt geen beoordeling plaats voordat producten op de markt komen, zoals bij geneesmiddelen.

De NVWA treedt handhavend op tegen producten die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid. Dit doet zij op basis van specifieke wetgeving, bijvoorbeeld het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten dat de aanwezigheid van een veertigtal kruiden verbiedt. Als er geen specifieke wetgeving bestaat voor een ingrediënt, is de NVWA aangewezen op de Algemene Levensmiddelen Verordening, die stelt dat levensmiddelen (dus ook voedingssupplementen) veilig moeten zijn. In geval van handhaving moet de NVWA door middel van een deskundigenverklaring aantonen dat een product met daarin één of meerdere ingrediënten in bepaalde hoeveelheden schadelijk is. Dat laatste blijkt in de praktijk erg lastig, omdat er vaak onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Als niet bewezen kan worden dat een product schadelijk is, dan kan de NVWA het product niet verbieden.