Jaargang 21
Nummer 10 - oktober 2023
Fred de Vries - Auteur

Ouder worden of gezond ouder worden

Bij het ouder worden nemen enkele processen in het menselijk lichaam langzamerhand af. Voor bijna alle processen in het menselijk lichaam is energie nodig. Denk aan zaken als: voedsel te verteren en voedingsstoffen op te nemen, om deze voedingsstoffen te transporteren en te gebruiken, om afvalstoffen te transporteren en af te voeren, om dingen waar te nemen en signalen door te geven en te verwerken, om cellen en weefsels te onderhouden en te vernieuwen, om te denken en te onthouden, om adem te halen, bloed rond te pompen en te bewegen. Uiteraard moet die energie uit voedsel gehaald worden, maar dat is pas het begin.

De energie die nodig is om al die processen uit te voeren wordt 'verstopt' in adenosine 5'-triphosphaat, afgekort tot ATP. Dit molecuul is het belangrijkste molecuul in een levend lichaam. ATP bestaat uit adenine, een suiker en 3 fosfaatgroepen. De verbindingen tussen de fosfaatgroepen zijn zeer energierijk. Hiermee kan energie in ATP worden opgeslagen. Bij het verbreken van de fosfaatbindingen, waarbij ATP wordt omgezet in adenosine diphosphate (ADP) en vervolgens in cyclic adenosine monophosphate (AMP), komt energie vrij. Dit is de energie die het lichaam gebruikt om goed te functioneren.

De niveaus aan ATP verminderen bij het ouder worden. Onderzoek bij proefdieren toonde aan dat bij oudere dieren het niveau aan ATP wel 50 procent lager was dan in jonge dieren[1].

Zo, de vraag is natuurlijk of we dat proces van achteruitgang iets kunnen vertragen. Iedereen wil wel oud worden, maar dan wel op een gezonde manier zonder allerlei kwaaltjes.

Is het misschien mogelijk de aanmaak van ATP hoog houden of zelfs iets verhogen. Daarvoor moeten we kijken naar de biochemische processen in het lichaam. Het blijkt dat een tweetal stofjes, Nicotinamide en D-Ribose betrokken zijn bij de aanmaak van dat zo belangrijke ATP.
Handboek PDD-NOS Column: oktober 2023

Nicotinamide is een vorm van vitamine B3 en is belangrijk voor de energievoorziening van het lichaam en de aanmaak van vetzuren. Niacinamide komt in piepkleine hoeveelheden voor in vlees, vis, noten en paddenstoelen, en in nog mindere mate in sommige groenten.

D-ribose is een monosacharide. Dat is een enkelvoudige suiker en bovendien het eenvoudigste koolhydraat. D-ribose is een bestanddeel van onze spieren en komt daarom door ons hele lichaam voor. Onder normale omstandigheden kan D-ribose in het lichaam uit glucose worden gemaakt. Dit is echter een relatief langzaam proces.

Je ziet het probleem: Nicotinamide komt slechts in (te) kleine hoeveelheden in je voeding voor, terwijl D-ribose in het lichaam wordt aangemaakt via een (te) langzaam proces. Tekorten kunnen daardoor zo maar ontstaan en dat zorgt op zijn beurt weer tot productieproblemen bij de aanmaak van ATP. Het is wat de Engelsen zo mooi 'a cascading effect' noemen.

Hoewel een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl natuurlijk zeer belangrijk zijn, kan het lichaam in sommige gevallen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Supplementen zijn, volgens het voedingscentrum, slechts nuttig indien er tekorten zijn. Maar een chronisch tekort aan ATP is nauwelijks waarneembaar. Dat het lichamelijk en geestelijk allemaal wat minder wordt, wijt je simpelweg aan de gevolgen van het ouder worden. Je staat er niet bij stil dat er tekorten kunnen bestaan.

Toch kun je die mogelijke tekorten aanvullen met een nieuw supplement van Springfield Nutra: CerNADin. Het bevat per capsule 320 milligram D-Ribose en 60 milligram Nicotinamide.

[1] Chaudhari, Kipreos: The Energy Maintenance Theory of Aging: maintaining energy metabolism to allow longevity in Bioessays : 2018