NAWOORD

Na een bijna psychedelische reis door een verwarrend psychologisch landschap met al zijn jargon en afkortingen, hopen wij dat je uiteindelijk toch een beetje het gevoel hebt gekregen dat je niet alleen hebt gestaan in je, mogelijk soms wanhopige, zoektocht naar erkenning en informatie. Dat je in ieder geval hebt gevonden waar je naar op zoek was. En als dat het geval is geweest, hebben wij ons doel bereikt.

Begrijp echter dat bijna niets in dit leven nog onbetwist bewezen is. Dat vrijwel alles altijd aan verandering van inzichten onderhevig is. Dat een algemeen aanvaarde (psychologische) theorie, hoe mooi en allesomvattend hij ook lijkt, steeds vervangen kan worden door een ogenschijnlijk nog betere theorie. Maar iedere theorie bestaat slechts uit levenloze woorden, terwijl je kind een mens van vlees en bloed is. En zich dus straffeloos aan iedere theorie zal kunnen onttrekken.

Maar onthoudt steeds: Liefde overwint alles.

Want (nu echt) tot slot:

'You fail to recognise that it matters not what someone is born, but what they grow to be.'

(Joanne K. Rowling: Harry Potter and the Goblet of Fire )

Fred de Vries