'Vergis ik me nou, of heb ik twee keer een ogenblik stilte gemist.'

(Jan Wolkers: De kus)

Welkom op deze website, speciaal ontworpen voor ouders (en behandelaars) van kinderen, die de diagnose PDD-NOS of een daaraan verwante stoornis hebben gekregen.

U staat eigenlijk aan het begin van een virtuele reis door mijn Handboek PDD-NOS, dat al sinds 1998 bestaat. In dit handboek heb ik een grote hoeveelheid informatie opgenomen, met het doel meer helderheid en samenhang te verschaffen over PDD-NOS en aanverwante onderwerpen.

Het is mij gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan een dergelijk handboek. PDD-NOS wordt de laatste tijd steeds vaker bij kinderen gediagnosticeerd en het bleek dat er te weinig begrijpelijke informatie en te veel onbegrijpelijke en ongrijpbare informatie beschikbaar was voor de ouders.

Ik hoop dat dit handboek in deze behoefte voorziet. En dat het dus voor de lezer een voorlopig einde betekent van een soms wanhopige zoektocht naar erkenning en informatie.

Het is de bedoeling dat dit handboek 'leeft' en dus zal het voordurend worden aangepast indien nieuwe ontwikkelingen of inzichten daartoe aanleiding geven.


De samensteller,

Fred de Vries